ม.รังสิต เปิดสถาบันคานธีแห่งแรกของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

0
507

รัฐบาลอินเดีย ได้อนุมัติงบประมาณจัดตั้งสถาบันคานธี และรูปปั้นมหาตมะ คานธี มอบให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสถาบันคานธีจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นผู้นำยุคใหม่และเป็นที่ประสานความคิดที่แตกต่าง กำหนดนโยบายทางด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างภูมิภาคและระดับโลก โดยมีพื้นฐานมาจาก “อหิงสา” และ “สัตยครฺหะ” ซึ่งเป็นปรัชญาของคานธี

ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่การมอบรูปปั้นมหาตมะ คานธี และอนุมัติงบประมาณจัดตั้งสถาบันคานธีเท่านั้นที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและประเทศอินเดีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เผยว่า มหาวิทยาลัยรังสิตยังได้รับเกียรติในการต้อนรับและจัด คอร์สเรียนระยะสั้นให้กับนักศึกษาชาวอินเดีย เพื่อเข้ามาศึกษาทางด้านโลจิสติค และการโรงแรม กับทางมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งไม่เพียงแค่ใน 2 หลักสูตรนี้เท่านั้น ยังจะมีหลักสูตรอื่นๆเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย