นักบินอวกาศจีนเชิญเยาวชนทั่วโลกไปเยี่ยมสถานีอวกาศจีน

0
1

นักบินอวกาศจีนเชิญเยาวชนทั่วโลกไปเยี่ยมสถานีอวกาศจีน

สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีนและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนได้จัดกิจกรรมเปิดรับภาพวาดของเยาวชนทั่วโลกในประเด็น “ร่วมกันสานฝันการบินอวกาศ” และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ที่นักบินอวกาศจีนตอบคำถามของเยาวชนเกี่ยวกับอวกาศ พร้อมต้อนรับเยาวชนทั่วโลกเข้าร่วมอย่างแข็งขัน

วันที่ 15 กันยายน  นักบินอวกาศจีน 3 คนซึ่งกำลังปฏิบัติงานบนสถานีอวกาศของจีนได้ถ่ายทำวีดิโอแสดงความยินดีต่อกิจกรรมดังกล่าว  โดยระบุว่า  ด้วยการประสานงานของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน  เราได้พบเห็นผลงานของบรรดาเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ภาพวาดเหล่านี้เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ  และน่าสนใจ  ห้วงอวกาศเป็นบ้าน ที่อยู่อาศัยร่วมกันของมนุษยชาติ  เราเชื่อว่า  พวกเธอที่มีจินตนาการอันอุดมสมบูรณ์ต่อการใช้ชีวิตบนอวกาศนั้นย่อมจะสานฝันให้เป็นจริงได้   ยินดีต้อนรับเยาวชนจากทั่วโลกมาเยี่ยมสถานีอวกาศจีน

พันเอกพิเศษหลิว หยัง  นักบินอวกาศหญิง ที่กำลังปฏิบัติงานบนสถานีอวกาศจีนระบุว่า  จากภาพวาด  ดิฉันรู้สึกถึงความสนใจและความใฝ่หาที่มีต่ออวกาศของผู้คนทั้งหลาย  บางคนหวังว่าจะบินขึ้นสู่อวกาศเหมือนนก บางคนจินตนาการถึงการเดินทางระหว่างดวงดาว  บางคนอยากจะร่วมมือกับเด็กที่มีสีผิวต่างกันไปปลูกต้นไม้  กระโดดเชือก  เล่นกระดานหก และตั้งค่ายบนดวงดาว  บางคนวาดภาพยานอวกาศเสินโจว 14 ซึ่งเป็นยานอวกาศที่เรานักบินอวกาศจีน 3 คนโดยสารมายังสถานีอวกาศ  ภาพวาดของผู้คนทั้งหลายยอดเยี่ยมจริง ๆ

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)