บทวิเคราะห์ : ไฮไลท์ใหม่ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีน

0
1

บทวิเคราะห์ : ไฮไลท์ใหม่ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในจีน นับวันมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามสถิติเมื่อปี 2021 ยอดรวมของธุรกรรมอีคอมเมิร์ซในจีนสูงถึง 42.3 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 19.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในจำนวนนี้เป็นธุรกรรมการค้าสินค้า 31.3 ล้านล้านหยวน และธุรกรรมการค้าภาคบริการ 11 ล้านล้านหยวน

จากการสังเกตงานมหกรรมสินค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน (CIFTIS )ประจำปี 2022 และตามข้อมูลจาก “รายงานธุรกิจอีคอมเมิร์ซแห่งประเทศจีน(2021)” ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์จีนจะเห็นได้ว่า อีคอมเมิร์ซของจีนในฐานะเป็นหนึ่งในสาขาของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความสร้างสรรค์และพลังชีวิตมากที่สุดกำลังปรากฏไฮไลท์ใหม่หลายประการดังต่อไปนี้

ความเป็นสีเขียวและคาร์บอนต่ำสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม

เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังขับเคลื่อนวงจร ห่วงโซ่และระบบด้านการบริโภคทั้งหมดให้หลอมรวมเข้าอยู่ในแนวคิดสีเขียวอย่างลึกซึ้ง มีบริษัทอีคอมเมิร์ซมากมายในประเทศจีนได้ส่งแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องในด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง ห่วงโซ่อุปทาน และด้านอื่นๆเพื่อการพัฒนาสีเขียว

ตัวอย่างเช่น จิงตง (JD.com) หนึ่งในบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนที่ถือห่วงโซ่อุปทานเป็นความสามารถหลัก ได้เสนอแนวคิดเรื่อง “ห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ” ในปีนี้ กล่าวคือ จากมูลค่าการค้าและมูลค่าอุตสาหกรรมเดิม ได้ขยายไปสู่คุณค่าทางสังคมอีกระดับ

ตามข้อมูลแนะนำเมื่อปี 2021 ฝ่ายโลจิสติกส์ของจิงตงได้ดำเนินโครงการทดลองการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ในเมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน เพื่อแสวงหาวิธีลดการใช้ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติก PE แบบใช้แล้วทิ้งผ่านการจัดวางถุงบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลตามจุดรับส่งพัสดุด่วน นอกจากนี้นับถึงสิ้นปี 2021 จิงตงได้เปิดใช้ยานพาหนะขนส่งพลังงานใหม่ 20,000 คันในกว่า 50 เมืองทั่วประเทศ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 400,000 ตันต่อปี

ถ่ายทอดสด+ช่วยเหลือภาคเกษตร  กลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่ทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่าเมื่อปี 2021 ยอดค้าปลีกออนไลน์ในชนบทของจีนอยู่ที่ 2.05 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 11.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในจำนวนนี้เป็นยอดค้าปลีกสินค้าเกษตรทางออนไลน์ 422.1 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี พื้นที่ชนบทกำลังกลายเป็นเสาหลักใหม่แห่งการเติบโตในการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่ไม่มีการกำหนดมาตรฐาน มีความยากลำบากในการควบคุมคุณภาพและการขนส่ง จึงมีความท้าทายมากในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ แต่ก็มีพื้นที่ตลาดที่กว้างขวางมากดำรงอยู่ ด้านหนึ่ง อีคอมเมิร์ซแบบไลฟ์สดสามารถช่วยผู้ผลิตแก้ไขปัญหาที่ไม่เชี่ยวชาญในการสร้างแบรนด์และหาช่องทางขายสินค้าคุณภาพดีไม่ได้ และยิ่งมีโอกาสมากขึ้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้คึกคักและฟื้นฟูห่วงโซ่ธุรกิจให้คล่องตัว อีกด้านหนึ่ง มองจากแง่ของผู้บริโภค ความปรารถนาและการแสวงหาชีวิตที่ดีงามของประชาชนทำให้ความต้องการของผู้คนในด้านคุณภาพสินค้าเกษตรสูงยิ่งขึ้น ปีนี้มีวิสาหกิจจำนวนหนึ่งได้ประสบความสำเร็จในการแสดงผลลัพธ์ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องอีคอมเมิร์ซช่วยภาคเกษตรผ่านการออกบูธแสดงสินค้าในงาน CIFTIS

อีคอมเมิร์ซสตรีมมิ่งสดไม่เพียงแต่ค้นพบหนทางช่วยเหลือภาคเกษตรเท่านั้น แต่ยังได้สร้างชื่อเสียงในระดับสากลอีกด้วย ในปีนี้งาน CIFTIS ได้จัดทำแพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์และโปรโมทสินค้าทางออนไลน์ให้กับสถานทูตประจำประเทศจีนของประเทศต่างๆที่เข้าร่วมงาน และได้จัดตั้งห้องไลฟ์สดอีคอมเมิร์ซ สำหรับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของประเทศรายทาง”หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”เป็นครั้งแรก ในช่วงจัดงานนิทรรศการ แต่ละวันต่างก็มีนักการทูตและผู้บริหารวิสาหกิจจากประเทศเหล่านี้ดำเนินการ “ไลฟ์สดขายของ” อย่างคึกคักเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์พิเศษของประเทศตน

อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนขับเคลื่อนทิศทางใหม่แห่งการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนได้กลายเป็นมาตรการและแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับจีนในการช่วยรักษาความมั่นคงด้านพื้นฐานการค้าต่างประเทศ ผลักดันการปรับเปลี่ยนรูปแบบและยกระดับการค้าต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง

ในปัจจุบันมีบริษัทอีคอมเมิร์ซของจีนจำนวนหนึ่งได้ลงลึกวางแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน“เสี่ยวเปิ้นเหนี่ยว”จากปักกิ่งได้ให้บริการครบวงจรแบบตั้งแต่ต้นจนจบแก่ผู้ประกอบการส่งออกในประเทศผ่านการบูรณาการวิสาหกิจและทรัพยากรที่ให้บริการซัพพลายเชนข้ามพรมแดน ทั้งยังได้จัดตั้งสาขาและคลังสินค้าในต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และตะวันออกกลาง นำมาซึ่งระบบบริการห่วงโซ่อุปทานการค้าข้ามพรมแดนดิจิทัลแบบครบวงจรที่ผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์

หลี่ หมิงเทา หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซจากศูนย์อีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนกล่าวชี้ว่า การที่วิสาหกิจจีนพัฒนาธุรกิจหลักของตนให้ดียิ่งขึ้นผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนนั้น ย่อมมีส่วนช่วยต่อการยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันและการให้บริการในขอบเขตทั่วโลกของตนได้

นอกจากนี้ ไฮไลท์ใหม่ของอีคอมเมิร์ซจีนยังรวมถึง  การยกระดับระเบียบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของตลาดอีคอมเมิร์ซอีกระดับ  อีคอมเมิร์ซเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน ฯลฯ

เขียนโดย  ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)