ทูตไมตรีเยาวชนไทยเยือนจีนตามโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

0
174

ทูตไมตรีเยาวชนไทยเยือนจีนตามโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2560 นักศึกษามาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 คน ได้เดินทางไปเยือนปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย อาทิ สังเกตการณ์งานแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศ พบปะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยชิงหัว มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง เยี่ยมชมศูนย์ความร่วมมือสร้างนวัตกรรมประจำกรุงเทพมหานครของสภาวิทยาศาสตร์จีน และฟังบรรยายพิเศษหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของมหาวิทยาลัยฝู่ต้าน ทั้งนี้ ยังได้มีโอกาสนั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจสภาพการณ์ของจีนและการสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

นอกจากนี้ คณะนักศึกษาเยาวชนไทยยังไปเยี่ยมชมบริษัททางด้านอินเตอร์เน็ต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเซี่ยงไฮ้ ทดลองขี่จักรยานสาธารณะที่เทศบาลจัดเตรียมให้พลเมือง เพื่อสัมผัสกระแสการสร้างธุรกิจนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนหัวหยาง เซี่ยงไฮ้ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อเรียนรู้การพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนของจีน เยาวชนไทยต่างแสดงความยินดีถึงประสบการณ์ในครั้งนี้ ทำให้มีความเข้าใจการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น และสามารถกลับบ้านไปทุ่มเทกับเรียนการทำงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีนได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ก่อนที่คณะเยาวชนไทยจะเดินทางไปจีน ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ให้นักศึกษาไทยเข้าพบและพูดคุยกับนักศึกษาไทยอย่างเป็นกันเอง โดยท่านทูตฯ ส่งเสริมเยาวชนไทยใช้โอกาสไปเยือนจีนครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาตัวเองเป็นกำลังหลักในการผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ดังคำกล่าวที่ว่า “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”