ก้าวต่อไปเศรษฐกิจไทย-จีน

0
63

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ระดมผู้เยี่ยมยุทธทั้งราชการ-เอกชน ทั้งไทยและจีนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมองเพื่อค้นหาคำตอบและทางออกให้เศรษฐกิจสองประเทศจับมือเดินหน้าฝ่าโควิด

นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 6 ปี ก้าวสู่ปีที่ 7 ของ “สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน” และการครบรอบ 45 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมการสมาคมฯเห็นสมควรจัดการสัมมนาเรื่อง “ก้าวต่อไปเศรษฐกิจไทย-จีน” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อร่วมนำพาประเทศไทยและจีนให้ก้าวผ่านนานาอุปสรรคอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อุบัติการณ์โรคใหม่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 หรือ “COVID-19” ซึ่งปัจจุบันได้แพร่ไปแล้วทั่วโลกโดยยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบนั้น ไม่เพียงจะมีผู้ติดเชื้อ มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจำนวนมากแล้ว ยังได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อนานาประเทศทั่วทุกภูมิภาคของโลก โดยเศรษฐกิจของไทยที่เชื่อมโยงกับจีนนั้นเห็นผลสะเทือนชัดในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน แม้กระทั่งด้านการศึกษา

การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งไทยและจีนมาช่วยกันหาคำตอบและทางออกว่าในครึ่งปีหลังต่อเนื่องถึงอนาคตอันใกล้ ไทยกับจีนควรจะก้าวเดินกันต่อไปอย่างไร ทั้งนี้ได้เชิญนายหยาง ซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ “การต่อสู้ไวรัส COVID-19 เพื่อชาวจีนและชาวโลก”

หลังจากนั้นเป็นเวทีเสวนาหัวข้อ “ ก้าวต่อไปเศรษฐกิจไทย-จีน โอกาสหรืออุปสรรคหลังโควิด” โดยมีนายหลี่ เฟิง ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) หรือแบงค์ออฟไชน่า ดร.ธารากร วุฒิสถิรกูล นายกสมาคมการค้าการลงทุนเส้นทางสายไหมไทย-จีน ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายประคัลร์ กอดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรร่วมการเสวนา

ผู้สนใจเข้าฟังการสัมมนาสามารถแจ้งสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทาง LINE : 081-9156262 , E-mail : tcjapress.com , Facebook : สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน โดยจำกัดจำนวนเพียง 100 ท่าน