ความสามัคคีและความร่วมมือเป็นอาวุธที่ทรงพลังในการเอาชนะโควิด-19 ของจีน

0
1

สามปีตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาด ถือเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกที่ร้ายแรงที่สุดในช่วงเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกสะสมเกิน 660 ล้านคน และจำนวนผู้เสียชีวิตโดยตรงหรือเป็นผลจากการแพร่ระบาดก็มีจำนวนมากกว่าสิบล้านคน

การแพร่ระบาดใหญ่ที่ไม่เคยพบในรอบศตวรรษนี้ทำให้เราตระหนักว่า ความสามัคคีและความร่วมมือเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดในการเอาชนะการแพร่ระบาด เมื่อผ่านช่วงการแพร่ระบาดแล้ว ประชาชนทุกประเทศต่างตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขขนาดใหญ่ ไม่มีประเทศใดสามารถรอดพ้น หรือมีภูมิคุ้มกันลำพังฝ่ายเดียว ประเทศต่างๆ ทั่วโลกควรปฏิบัติเหมือนครอบครัวเดียวกัน รักใคร่ปรองดองกันจึงจะมีความสงบ มนุษย์เรามีเพียงร่วมมือกัน สร้างประชาคมทางสาธารณสุขร่วมกัน จึงจะสามารถมีอนาคตร่วมกันได้

ในช่วงต้นปี 2020 ขณะที่การแพร่ระบาดในจีนเลวร้ายที่สุด ประชาคมโลกให้การสนับสนุนและบริจาคสิ่งของแก่จีนอย่างมาก โดยมีช่วงเวลาที่ประทับใจมากมายที่ทำให้ชาวจีนจะไม่มีวันลืม

เมื่อมีการแพร่ระบาดในประเทศต่างๆ จีนก็ช่วยแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการต่อต้านการแพร่ระบาดของตนให้กับทั่วโลก จัดหาวัคซีนมากกว่า 2,200 ล้านโดสแก่กว่า 120 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ จัดหาเวชภัณฑ์จำนวนมากแก่ 153 ประเทศและ 15 องค์กรระหว่างประเทศ พร้อมจัดส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปยัง 34 ประเทศ โดยเป็นประเทศแรกที่ให้คำมั่นสัญญาสำหรับการทำให้วัคซีนโควิด-19 เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะทั่วโลก เป็นประเทศแรกที่สนับสนุนการยกเว้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวัคซีน อีกทั้งยังเป็นประเทศแรกที่ดำเนินความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาในการผลิตวัคซีน จีนได้ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายมาโดยตลอด

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด จีนแจ้งสภาพและข้อมูลกับองค์การอนามัยโลกและประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที เปิดเผยลำดับยีนของไวรัสและข้อมูลอื่นๆ โดยเร็วที่สุด แบ่งปันประสบการณ์ในการป้องกัน ควบคุม และรักษากับทุกฝ่ายโดยไม่มีการปิดบัง และสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์จากนานาประเทศในการศึกษาวิจัยต้นตอไวรัสและช่องทางการแพร่ระบาด

การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจำเป็นต้องเผชิญหน้าด้วยความจริงทางวิทยาศาสตร์ ส่วนการสร้างกระแสทางการเมือง เช่น การทำให้การแพร่ระบาดเป็นเรื่องการเมือง การตีตราและการใส่ร้าย เพียงเพื่อจะทำลายความร่วมมือในการต่อต้านการแพร่ระบาดของประชาคมโลก และจะทำร้ายประชาชนทั่วโลกมากขึ้น

การแพร่ระบาดเป็นการทดสอบครั้งใหญ่ต่อระบบความมั่นคงทางสาธารณสุขของทั่วโลก และเป็นการทดสอบต่อกลไกพหุภาคี เมื่อเผชิญกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วโลก เราจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และความคิดที่กว้างไกล ต้องรวบรวมกองกำลังที่ยิ่งใหญ่ในการรับมือกับความท้าทายระดับโลก และต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างประชาคมทางสาธารณสุขของมนุษยชาติร่วมกัน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)