บริษัท จอมธนา จำกัด บริษัทสาขาในประเทศไทยของ Yili Group บริจาคเงินให้โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

0
1

บริษัท จอมธนา จำกัด บริษัทสาขาในประเทศไทยของ Yili Group บริจาคเงินให้โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้วเป็นโรงพยาบาลหลักในพื้นที่ที่ทาง อีลี่-จอมธนา ตั้งอยู่ โดยทางโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วมีความจำเป็นต้องขยายและปรับปรุงส่วนต่างๆ เนื่องจากประชากรในท้องถิ่นใกล้เคียงมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าตัวนับตั้งแต่สร้างโรงพยาบาลขึ้นมา ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพในท้องถิ่น  อีลี่-จอมธนา  ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเมื่อเร็วๆนี้  โดยเงินที่บริจาคจะถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น

นายแพทย์อภิชน จีนเสวก ผอ.รพ.ลาดหลุมแก้ว กล่าวว่าจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน และขอขอบคุณ อีลี่-จอมธนา ที่เอื้อเฟื้อบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาล โดยกล่าวว่าเงินที่ได้รับบริจาคจะนำไปขยายห้องตรวจและหอผู้ป่วย รวมถึงปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ได้เห็นภาระงานล้นมือของโรงพยาบาลในการช่วยชีวิตและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ แพทย์และพยาบาลได้ต่อสู้อย่างทรหดภายใต้ชุดPPE ที่รัดแน่นทุกวัน พวกเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันทางร่างกายและจิตใจอย่างมากในการต้องดูแลผู้คนมากมาย  ในตอนนั้นทางบริษัทฯ ของเรา จึงขอสนับสนุนและให้กำลังใจโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วโดยมอบชุดป้องกันและหน้ากากเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคระบาด นอกจากนี้ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ไอศกรีมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ บริจาค iPad Mini จำนวน2 เครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพและบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนนอกพื้นที่ รวมทั้งได้บริจาคเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่องให้กับโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนได้ดียิ่งขึ้น

บริษัท จอมธนา จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ของประเทศไทย ถือเป็นบริษัทไอศกรีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นบริษัทในเครือของYili Group ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนมในเอเชีย  และด้วยการสนับสนุนของ Yili Group จอมธนา ได้ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด  ปัจจุบันได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้งและได้บริจาควัสดุและผลิตภัณฑ์นมเพื่อการป้องกันโรคระบาดให้กับกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลปทุมธานี

นอกจากนี้ อีลี่-จอมธนา  ยังได้ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เช่น ทำกิจกรรมสวัสดิการบริการสาธารณะ จัดตั้งหน่วยงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์  ทำโครงการช่วยเหลือสินค้าชุมชน “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์” และ ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยความรักความเข้าใจในหลายโครงการ  โดยในปี 2564 และ 2565 ยังได้รับรางวัล “Labour Management and Welfare Excellence Award” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในประเทศไทย

ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่าง Yili Group ในด้านนวัตกรรมการวิจัย การพัฒนาการผลิตและการจัดการ จอมธนา จึงสามารถพัฒนาไอศกรีมครีโมผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทติดอันดับหนึ่งในสามของตลาดไอศกรีมในประเทศไทยและได้รับ  รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” โดยผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทยมากขึ้นเรื่อยๆและส่งออกไปยังสิงคโปร์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศ หลายภูมิภาค

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารและสินค้าสุขภาพชั้นนำ อีลี่-จอมธนา จะสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะด้านการแพทย์และสุขภาพในท้องถิ่น เราจะช่วยพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เราจะร่วมปกป้องสุขภาพของประชาชนด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ เราจะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างเกราะป้องกันอันแข็งแกร่งเพื่อชีวิตและสุขภาพของทุกคน