คำตอบที่แท้จริงจากนักธุรกิจทั้งจีนและต่างประเทศ

0
1

ที่กรุงปักกิ่งได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำของงานมหกรรมส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศจีนครั้งแรก ผู้สื่อข่าวแจกแบบสอบถามให้กับผู้แทนนักธุรกิจทั้งจีนและต่างประเทศจำนวน 200 คนที่เข้าร่วมงานเลี้ยงครั้งนี้ แล้วได้รับคำตอบแบบสอบถามคืนกลับมาทั้งหมด 86 ฉบับ ที่ครอบคลุมบริษัทด้านการใช้ชีวิตแบบสุขภาพ พลังงานสะอาด รถยนต์อัจฉริยะ การบริการห่วงโซ่ และเทคโนโลยีดิจิทัล

ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงให้เห็นว่า บริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 8 แห่ง มี 63% เห็นว่า ความเสี่ยงทางการเมืองรอบโลกเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อกิจการในจีน บริษัทแห่งหนึ่งยังได้เขียนข้อความเพิ่มเติมในแบบสอบถามว่า “อย่าตัดขาดอุปทาน”

การประเมินผลด้านห่วงโซ่อุปทาน บริษัทเทคโนโลยีดิจิทัล 3 ใน 4 เห็นว่า ห่วงโซ่อุปทานรอบโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีความผูกพันกับจีนและอาศัยจีนมากยิ่งขึ้นใน 5 ปีข้างหน้า

ส่วนความปรารถนาที่มีต่อมหกรรมส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศกับจีนนั้น บริษัท 86 แห่ง ระบุว่าการเพิ่มหุ้นส่วนร่วมมือและใบสั่งจองจัดอยู่อันดับ 1 และ 2
แม้บริษัทเหล่านี้รู้ชัดเจนว่าธุรกิจทั่วไปมีความเสี่ยง แต่ยังเลือกจีน หวังร่วมมือกับมากยิ่งขึ้น แสดงว่าบริษัททั้งจีนและต่างประเทศเชื่อมั่น สะท้อนว่าความเสี่ยงไม่ใช่มาจากจีน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)