ฟอรั่มความร่วมมือด้านสื่อ “หุ้นส่วนแอฟริกา” ประจำปี 2023

0
1

ฟอรั่มความร่วมมือด้านสื่อ “หุ้นส่วนแอฟริกา” ประจำปี 2023 ที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยไชน่ามิเดียกรุ๊ป และสหพันธ์กระจายเสียงแห่งแอฟริกานั้น จัดขึ้นที่กรุงไนโรบี ของเคนยา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อหลัก “แสวงหาการเรียนรู้ร่วมกันด้านอารยธรรม สร้างอนาคตร่วมกัน” ผู้อำนวยการองค์กรสื่อ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนบริษัทจีนและแอฟริกามากกว่า 100 คนจาก 27 ประเทศในแอฟริกา เข้าร่วมฟอรัมออนไลน์หรือออฟไลน์

นายหู เหอผิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนได้เข้าร่วมฟอรั่มดังกล่าว พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ เขาหวังว่า สื่อจีนและแอฟริกาจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสะพานเชื่อมด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สร้างฉันทามติที่เป็นมิตรระหว่างจีนและแอฟริกา สร้างบรรยากาศแนวความคิดด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างกระตือรือร้น และร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของจีนและแอฟริกา

ด้านนายเซิ่น ไห่สยง ผู้อำนวยการไชน่า มีเดีย กรุ๊ป กล่าวสุนทรพจน์ทางไกลว่า ไชไชน่า มีเดียกรุ๊ปยินดีจับมือกับหุ้นส่วนแอฟริกา เพื่อร่วมกันกระตุ้นความเจริญรุ่งเรือง การพัฒนาของสองฝ่าย ร่วมแสดงความงดงามและเสน่ห์ของอารยธรรมจีนและแอฟริกา ส่งเสริมการสร้างประชาคมร่วมทุกข์ร่วมสุขระหว่างจีนกับแอฟริกาในยุคใหม่

นายเกรโกเร เอ็นจากา (Grégoire Ndjaka) ซีอีโอของสหพันธ์กระจายเสียงแอฟริกา กล่าวว่า จีนได้สร้างวัฒนธรรมที่หลากหลายและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาในประวัติอารยธรรมกว่า 5,000 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างอารยธรรมสมัยใหม่ของชนชาติจีน พวกเรายินดีทำงานร่วมกับไชน่ามีเดีย กรุ๊ป ในการทำหน้าที่สื่อ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนทั้งสอง และส่งเสริมการพัฒนาสังคม

นายเชอร์ชิลล์ โอเทียโน (Churchill Otieno) ประธานสมาคมบรรณาธิการแอฟริกาตะวันออก กล่าวว่า จีนและแอฟริกาบรรลุความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จอย่างมากภายใต้กรอบข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และฟอรั่มว่าด้วยความร่วมมือจีน-แอฟริกาในด้านความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันนั้น สื่อมีบทบาทสำคัญยิ่ง ภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง และการพัฒนาร่วมกัน สื่อจีนและแอฟริกาทำงานร่วมกัน เพื่อกระชับการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมระหว่างทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการสร้างประชาคมร่วมทุกข์ร่วมสุขระหว่างจีนกับแอฟริกาขึ้น

ฟอรั่มครั้งนี้ไชน่า มีเดีย กรุ๊ปและสหพันธ์กระจายเสียงแอฟริกาได้ร่วมกันประกาศแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยฟอรั่มความร่วมมือด้านสื่อ “หุ้นส่วนแอฟริกา” 2023 โดยสนับสนุนความร่วมมือด้านสื่อ และบอกเล่าเรื่องราวของจีนและแอฟริกาด้วยดี เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความร่วมมือเพื่อรักษาความเที่ยงธรรม ยืนหยัดการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และเสริมสร้างพลังด้วยเทคโนโลยี

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)