บทวิเคราะห์:ปล่อยวางภาระทางความคิดพัฒนาอย่างกล้าหาญ เศรษฐกิจภาคเอกชนของจีนมีอนาคตที่สดใส

0
0
  • การประชุมสองสภาปีนี้เพิ่งปิดลง ในช่วงการประชุม นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนได้พบกับสมาชิกจากสมาคมสร้างชาติประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน และสหพันธ์อุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรมแห่งประเทศจีนที่เข้าร่วมการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 นายสี จิ้นผิงยังเข้าร่วมการประชุมของสององค์คณะดังกล่าว รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมเน้นย่ำว่า คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนถือวิสาหกิจภาคเอกชนและนักธุรกิจภาคเอกชนเป็นคนกันเองมาโดยตลอด ต้องโน้มน้าวให้วิสาหกิจภาคเอกชนและนักธุรกิจภาคเอกชนเข้าใจหลักนโยบายของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ถูกต้อง เพิ่มความมั่นใจ ปล่อยวางภาระทางความคิด พัฒนาอย่างกล้าหาญ บรรลุการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชที่มีคุณภาพสูงด้วยดี


พรรคฯ และรัฐบาลจีนสนับสนุน
เศรษฐกิจภาคเอกชดังเช่นที่ผ่านมาในอดีต ปี 2020 นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีคำชี้แนะสำคัญว่าด้วยแนวร่วมเศรษฐกิจภาคเอกชนสมัยใหม่ว่า ยืนหยัดไม่หวั่นไหว 2 ข้อ(เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างไม่หวั่นไหว ให้การสนับสนุนโน้มน้าวการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ส่วนรวมอย่างไม่หวั่นไหวให้บุคคลผู้ประกอบการภาคเอกชนอยู่รอบพรรคฯ ด้วยความสามัคคี ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนให้ดียิ่งขึ้น ปี 2021 ในขณะตรวจเยี่ยมที่เมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี นายสี จิ้นผิงให้กำลังใจวิสาหกิจภาคเอกชนที่เป็นผู้ปรกอบการอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวหอยทากหรือหลัวซือเฝิ่น โดยหวังว่า วิสาหกิจภาคเอกชนจะมีความเชื่อมั่นและพัฒนาอย่างกล้าหาญ ปี 2022 ในขณะตรวจเยี่ยมบริษัทออปโตอิเล็กทรอนิกส์จี๋หมี่ที่มณฑลเสฉวน นายสี จิ้นผิงได้เข้าไปในห้องโถงนิทรรศการและห้องปฏิบัติการผลิต รับทราบสถานการณ์ของบริษัทในการเสริมสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง การศึกษาวิจัยและจำหน่ายสินค้า ขับเคลื่อนการจ้างงาน ตลอดจนทางการท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจกิจภาคเอกชนและออกนโยบายคลี่คลายความยากลำบาก เป็นต้น

เช้าวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้ร่วมการพบปะผู้สื่อข่าวที่ห้องโถงสีทอง มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่ง ในขณะที่ตอบคำถามเกี่ยวกับการเพิ่มความมั่นใจและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจภาคเอกชน เขากล่าวว่า ประการแรก ไม่หวั่นไหว 2 ข้อ เป็นเนื้อหาสำคัญของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานของจีน เป็นนโยบายระยะยาว อดีตไม่เปลี่ยน วันหน้าก็ยิ่งไม่เปลี่ยน การประชุมสมัชชา 19 สมัชชา 20 และการประชุมเศรษฐกิจส่วนกลางเมื่อปีที่แล้วล้วนได้เน้นเรื่องนี้ สำหรับกรณีนี้ เรามีท่าทีที่เด่นชัดเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ประการที่สอง สภาพแวดล้อมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนจะดีขึ้นทุกขณะ โอกาสการพัฒนาจะมากขึ้นทุกขณะ ประการที่สาม ยุคนี้เรียกร้องให้วิสาหกิจภาคเอกชนเขียนบันทึกหน้าใหม่ในการบุกเบิกกิจการ หวังว่า นักธุรกิจภาคเอกชนจะทุ่มเทยกย่องเชิดชูนักธุรกิจกิจดีเด่น ดำเนินในหนทางที่เชื่อมั่นอีกครั้ง


กล่าวได้ว่า การที่จีน
จะพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงนั้นจะขาดซึ่งเศรษฐกิจภาคเอกชนมิได้ เมื่อพิจารณาจากทั่วประเทศ เศรษฐกิจภาคเอกชนมีลักษณะที่ว่า “56789” ซึ่งเสียภาษีร้อยละ 50 ขึ้นไป จีดีพีร้อยละ 60 ขึ้นไป ผลสำเร็จด้านการนวัตกรรมทางเทคนิคร้อยละ 70 ขึ้นไป การมีงานทำในเมืองและตำบลร้อยละ 80 ขึ้นไป และจำนวนวิสาหกิจร้อยละ 90 ขึ้นไป เศรษฐกิจภาคเอกชนได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญในการบุกเบิกกิจการและการมีงานทำ เป็นองค์ประกอบสำคัญของนวัตกรรมทางเทคนิค แหล่งที่มาสำคัญในการเก็บภาษีของรัฐ หลายปีมานี้ สาเหตุที่จีนสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ทางประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภาคเอกชนได้สร้างผลงานอย่างใหญ่หลวง เมื่อมองอนาคต เศรษฐกิจภาคเอกชนก็เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนบริหารประเทศเป็นเวลายาวนาน นำพาประชาชนทั่วประเทศบรรลุเป้าหมายแห่งการ “ครบรอบ 100 ปี รอบที่สองและความฝันของจีนที่จะฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนด้วยความสามัคคี

ในขณะเดียวกัน ในกระบวนการก้าวสู่สากล การเข้าร่วมการสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง วิสาหกิจภาคเอกชนจีนก็ปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมอย่างแข็งขัน ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้ปฏิบัติการจริงผลักดันการประสานงานด้านนโยบาย ความเชื่อมโยงของสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สภาพคล่องทางการค้า เงินทุนหมุนเวียน และการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน โดยปี 2022 ยอดการนำเข้าและส่งออกของวิสาหกิจภาคเอกชนจีนกับประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอยู่ที่ 7.85 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 คิดเป็นร้อยละ 56.8 ของยอดการนำเข้าและส่งออกของจีนกับประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในช่วงเดียวกัน

ในอนาคต จีนจะสร้างสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจแบบการตลาด ที่เป็นสากลและเป็นไปตามกฎหมายบนจุดเริ่มต้นใหม่ ปฏิบัติต่อวิสาหกิจระบบกรรมสิทธิ์ทุกประเภทด้วยความเสมอภาค คุ้มครองกรรมสิทธิ์ของวิสาหกิจและสิทธิประโยชน์ของนักธุรกิจตามกฎหมาย ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกประเภทให้แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม สนับสนุนวิสาหกิจภาคเอกชนทุกประเภทให้พัฒนาเพื่อการเติบโต เศรษฐกิจภาคเอกชนของจีนจะมีอนาคตที่สดใสมากขึ้น

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)