บทวิเคราะห์ 45 ปี การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน

0
1

ปีนี้ครบ 45 ปีการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา นโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนไม่เพียงแต่ทำให้จีนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง หากยังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทั่วโลกอีกด้วย

ย้อนกลับเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1978 ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 3 มีมติให้ จีนดําเนินนโยบายปฏิรูปภายในและเปิดกว้างสู่สากล นายเติ้ง เสี่ยวผิง อดีตผู้นําจีน ระบุว่า “ประชาชาติหนึ่งหรือประเทศหนึ่งควรเรียนรู้จากจุดแข็งของประชาชาติและประเทศอื่น ๆ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของผู้อื่น” ดังนั้น เขาจึงเป็นผู้นําที่ริเริ่มให้จีนดําเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ และได้สร้างคุณูปการสำคัญต่อการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน อีกทั้งได้รับการยกย่องว่า เป็นหัวหน้าผู้ออกแบบการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน

การเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของจีนจากเศรษฐกิจที่วางแผนไว้เป็นเศรษฐกิจการตลาดแห่งสังคมนิยมเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน เนื่องจากต้นทุนแรงงานต่ำและมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ จีนกลายเป็น “โรงงานของโลก” และได้ขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการดึงทุนต่างชาติก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากอีกประการหนึ่งในการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน ซึ่งผลักดันให้จีนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก และกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามากเป็นอันดับ 2 ของโลกตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา

การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนทําให้สินค้าอุปโภคบริโภคของทั่วโลกมีราคาต่ำลงและเข้าถึงได้สะดวกขึ้น ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลต่อประเทศกําลังพัฒนาจำนวนมากและผู้มีรายได้น้อยและปานกลางซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลก หลังจากจีนดำเนิน “โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างพหุภาคีนิยมระหว่างประเทศเมื่อ 10 ปีก่อน ยิ่งสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างจีนและประเทศอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ จีนได้พัฒนาจากผู้ร่วมโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจมาเป็นผู้ส่งเสริมและผู้พิทักษ์โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก

นโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนไม่เพียงแต่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเมืองอย่างเดียว หากยังทำให้ประชาชนเปิดกว้างยิ่งขึ้นด้วย ทุกวันนี้ ชาวจีนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และศึกษาเล่าเรียนที่ต่างประเทศอย่างอิสระเสรีได้ นอกจากนี้ จีนยังดึงชาวต่างชาติที่สนใจเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนจำนวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศของจีนด้วย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสาธารณรัฐฟิจิได้จัดงานเลี้ยงที่กรุงซูวา เมืองหลวงของฟิจิ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 74 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในงานนี้ เอกอัครราชทูตโจว เจี้ยน กล่าวสุนทรพจน์ว่า เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว ตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ผมมักจะต้องยืนต่อคิวทั้งคืนเพื่อซื้อตั๋วรถไฟที่นั่งกลับบ้าน วันนี้จีนได้สร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีระยะทางรวมกันกว่า 40,000 กิโลเมตร และผมสามารถซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงได้อย่างง่ายดายด้วยแอปโทรศัพท์มือถือ การเดินทางกลับบ้านก็สั้นลงจาก 10 ชั่วโมงเหลือเพียง 4 ชั่วโมง ”

จากการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นเวลา 45 ปี จีนยังประสบความสําเร็จในด้านการบินอวกาศ สารสนเทศ เกษตรชีวภาพ พลังงานใหม่ และปัญญาประดิษฐ์

พร้อมกันนี้จีนได้ค้นพบแนวทางการพัฒนาเพื่อความทันสมัยและมีอัตลักษณ์ของจีนเอง

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)