หาน จื้อเฉียง กล่าวสุนทรพจน์ “ความทันสมัยแบบจีนและความสัมพันธ์จีน-ไทยในยุคใหม่”

0
3
เอกอัครราชทูต หาน จื้อเฉียง กล่าวสุนทรพจน์ “ความทันสมัยแบบจีนและความสัมพันธ์จีน-ไทยในยุคใหม่”
.
วันที่ 16 กันยายน เอกอัครราชทูต หาน จื้อเฉียง กล่าวสุนทรพจน์ “ความทันสมัยแบบจีนและความสัมพันธ์จีน-ไทยในยุคใหม่” ตามคำเชิญของสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน โดยมีผู้แทนจากสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนและสื่อมวลชนของจีนและไทยจำนวนกว่า 200 คนได้เข้าร่วมด้วย
.
นายหานได้ทบทวนประวัติศาสตร์และผลสำเร็จของความเป็นทันสมัยของจีน อธิบายความหมาย สัญญาลักษณ์และความสำคัญสำหรับทั่วโลกของความทันสมัยแบบจีน โดยเน้นว่า ความทันสมัยแบบจีนได้เปลี่ยนโฉมหน้าของความทันสมัยของโลกอย่างทั้งสิ้น บุกเบิกหนทางความทันสมัยที่แตกต่างจากประเทศตะวันตก แล้วก็ได้เปิดโอกาสใหม่ให้กับการพัฒนาของโลก
.
นายหานกล่าวว่า ในด้านความสัมพันธ์จีน-ไทย เมื่อมองกลับช่วงเวลาเกือบครึ่งศตวรรษของความสัมพันธ์จีน-ไทย ก็บอกได้ว่าได้ผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ความเชื่อมั่นทางการเมืองได้วางรากฐานที่แข็งแร็ง ความร่วมมือแบบรูปธรรมได้ส่งผลดีต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ มิตรภาพระหว่างประชาชนได้ส่งพลวัติอย่างต่อเนื่อง การรักษาการพัฒนาอย่างสันติของภูมิภาคและสากลได้แสดงคุณค่าระดับโลกของความสัมพันธ์จีน-ไทย
.
นายหานกล่าวว่า เมื่อมองสู่อนาคต จีนหวังว่าที่ร่วมมือกบไทย มุ่งไปสู่เป้าหมายการสร้างประชาคมที่ร่วมอนาคตระหว่างจีน-ไทย ผลักตันความสัมพันธ์ของสองประเทศให้ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงขึ้น
.
ประการแรกคือ ต้องยึดถือหลักการพื้นฐานและมีนวัตกรรม เพื่อให้ความสัมพันธ์จีน-ไทยเดินก้าวหน้าอยู่ในเส้นทางถูกต้องโดยตลอด
.
ประการที่สองคือ ต้องส่งเสริมการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาของสองประเทศ เพื่อสร้างรูปแบบความร่วมมือใหม่ในระดับสูงขึ้น
.
ประการที่สามคือ ต้องสืบต่อยุคเก่าและบุกเบิกยุคใหม่ เพื่อสร้างสถานการณ์การแลกเปลี่ยนทางบุคลากรและวัฒนธรรมใหม่ของสองประเทศ
.
ประการที่สี่คือ ต้องยึดมั่นในการพัฒนาอย่างสันติของภูมิภาค เพื่อร่วมมือรักษาบ้านเมืองร่วมกันของภูมิภาค
.