น้ำแข็งท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง ณ ชายแดนจีน-รัสเซีย

0
249
น้ำแข็งท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง ณ ชายแดนจีน-รัสเซีย

นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมทัศนียภาพของแพน้ำแข็ง ณ ทะเลสาบซิ่งไข่ (兴凯湖) หรือที่รู้จักกันว่าทะเลสาบคานกะ (Lake Khanka) ซึ่งเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้ชั้นน้ำแข็งเหล่านี้ค่อยๆละลาย

ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชายแดนระหว่างมณฑลเฮยหลงเจียงของจีนกับรัสเซีย อีกทั้งพอแพน้ำแข็งเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งก็แตกเป็นชิ้นๆมารวมกันเป็นกองน้ำแข็งขนาดใหญ่ เมื่อถูกแสงสาดส่องก็ทำให้น้ำแข็งเหล่านี้ดูสวยงามมากขึ้น

น้ำแข็งท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง ณ ชายแดนจีน-รัสเซีย น้ำแข็งท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง ณ ชายแดนจีน-รัสเซีย น้ำแข็งท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง ณ ชายแดนจีน-รัสเซีย น้ำแข็งท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง ณ ชายแดนจีน-รัสเซีย น้ำแข็งท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง ณ ชายแดนจีน-รัสเซีย น้ำแข็งท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง ณ ชายแดนจีน-รัสเซีย น้ำแข็งท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง ณ ชายแดนจีน-รัสเซีย น้ำแข็งท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง ณ ชายแดนจีน-รัสเซีย น้ำแข็งท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง ณ ชายแดนจีน-รัสเซีย