บทวิเคราะห์ ให้อินเทอร์เน็ตเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกประเทศมากขึ้น

0
3

วันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา การประชุมสุดยอดอินเตอร์เน็ตโลกอูเจิ้นประจำปี 2023 จัดขึ้นที่ตำบลอูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียงภาคตะวันออกของจีน การประชุมดังกล่าวถือเป็นการประชุมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตระดับสูงสุดและขนาดใหญ่สุดที่จัดขึ้นในประเทศจีน และยังถือเป็นการประชุมสุดยอดระดับโลกในสาขาอินเทอร์เน็ต

นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา การประชุมสุดยอดอินเตอร์เน็ตโลกอูเจิ้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นักการเมือง บุคคลสำคัญด้านอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกมาชุมนุมกัน ณ สถานที่จัดประชุมถาวรที่ตำบลอูเจิ้น เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาอินเทอร์เน็ตที่ได้ประโยชน์ร่วมกันของทั่วโลก

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบทางไกล ต่อที่ประชุมสุดยอดอินเตอร์เน็ตโลกอูเจิ้นว่า ในขณะที่อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาใหม่ และเป็นแพลตฟอร์มใหม่ในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม การสร้างประชาคมไซเบอร์สเปซโลกที่มีอนาคตร่วมกันจึงเป็นทางเลือกที่จำเป็นในการตอบรับเสียงเรียกร้องของประชาชนทั่วโลก และปณิธานร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ โดยย้ำว่า ประชาคมระหว่างประเทศจำเป็นต้องกระชับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในทางปฏิบัติ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประชาคมไซเบอร์สเปซโลกที่มีอนาคตร่วมกันในขั้นใหม่

ปัจจุบัน มีประเทศและภูมิภาคกว่าครึ่งหนึ่งของโลกใช้ระบบดาวเทียมนำร่องเป่ยโต่ว (BDS) ของจีน ระบบดังกล่าวทำให้ชีวิตของผู้คนมีความปลอดภัย สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศนด้านการบินพลเรือน กิจการทางทะเล และการสื่อสารเคลื่อนที่  และกำลังบูรณาการเข้ากับระบบอุตสาหกรรมระหว่างประเทศด้วย

ในช่วงการประชุมสุดยอดอินเตอร์เน็ตโลกอูเจิ้นประจำปี 2022 มีการจัดแสดงโครงการที่เป็นตัวอย่างในการสร้างประชาคมไซเบอร์สเปซโลกที่มีอนาคตร่วมกัน รวม 12 โครงการ และหนึ่งในนั้นก็คือ ระบบดาวเทียมนำร่องเป่ยโต่ว

จากเอกสารที่เป็นแนวคิดไปจนถึงความคิดริเริ่ม และโครงการต่างๆ ฉันทามติได้ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม จากการจัดประชุมสุดยอดอินเตอร์เน็ตโลกอูเจิ้น ประเทศต่างๆ กำลังร่วมกันวางแผนสำหรับการพัฒนาอินเทอร์เน็ตระดับโลก และสร้างประชาคมไซเบอร์สเปซโลกที่มีอนาคตร่วมกัน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2022 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงมีจดหมายแสดงความยินดีต่อการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศของที่ประชุมอินเตอร์เน็ตโลก เขากล่าวว่า การตั้งองค์การนี้เป็นความเคลื่อนไหวสำคัญที่สะท้อนถึงแนวโน้มการพัฒนาในยุคข้อมูลสารสนเทศ และจะช่วยกระชับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านไซเบอร์สเปซให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

จากการประชุมนานาชาติประจำปีพัฒนาไปสู่องค์การระหว่างประเทศที่มีสำนักงานถาวร นี่ถือเป็นความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดอย่างมีคุณภาพของการประชุมอินเตอร์เน็ตโลก นับตั้งแต่ที่ประชุมอินเตอร์เน็ตโลกได้ก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ จนถึงขณะนี้มีประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าเป็นสมาชิกกว่า 120 ประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในประเทศจีน มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมากขึ้น กิจกรรมเหล่านี้ร่วมกับการประชุมสุดยอดอินเตอร์เน็ตโลกอูเจิ้นได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการประสานงาน เพื่อสร้างประชาคมไซเบอร์สเปซโลกที่มีอนาคตร่วมกัน

งานแสดงสินค้าดิจิทัลนานาชาติของจีน, งานแสดงซอฟต์แวร์นานาชาติของจีน, การประชุมหุ่นยนต์โลก และ การประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกล้วนเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประชาคมระหว่างประเทศในการแบ่งปันผลงานนวัตกรรมไซเบอร์สเปซโลก

จีนในฐานะประเทศหลักด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ยังถือโอกาสการจัดประชุมสุดยอดอินเตอร์เน็ตโลกอูเจิ้น ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในวงกว้างและลึกยิ่งขึ้น เพื่อให้ความสำเร็จจากการพัฒนาอินเทอร์เน็ตเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วโลก

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิสาหกิจของจีนได้ช่วยสร้างโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G แห่งแรกในประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้บริการของโรงพยาบาลเปลี่ยนแปลงเป็นอัจฉริยะมากขึ้น ในละตินอเมริกา จีนกับบราซิลและเอกวาดอร์ได้ดำเนินความร่วมมือทางนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าฝนอเมซอนและสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศทางทะเล ในแอฟริกา จีนได้ร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เปิดตัวโครงการให้ความช่วยเหลือและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการสร้าง“ยูกันดาดิจิทัล”

ตั้งแต่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมดิจิทัล ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 5G และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จีนมุ่งมั่นที่จะลดช่องว่างทางดิจิทัลทั่วโลกและแบ่งปันโอกาสในการพัฒนากับทั่วโลก

เขียนโดย ไช่ เจี้ยนซิน ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)