“จีนเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Internet Conference”

0
2

“จีนเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Internet Conference”
โดย รศ.วิภา อุตมฉันท์

​ที่ผ่านมาไม่ถึงเดือน จีนได้แสดงบทบาทเป็นศูนย์รวมให้ประเทศต่าง ๆ ได้มาพบปะแสดงความคิดเห็นร่วมกันในปัญหาต่าง ๆ ของโลกติด ๆ กันหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่การประชุม BRI หรือ “One Belt One Road” ซึ่งมีนัยยะสำคัญอยู่ที่การหาทางสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การไปมาติดต่อกัน สร้างความเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน

หลังการประชุมผ่านไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ วันที่ 8-10 พฤศจิกายน จีนก็จัดสัมมนาระดับโลกขึ้นอีกครั้งที่เมืองอูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียงเรื่อง “World Internet Conference” เนื้อหาของการประชุมอยู่ที่ “การสร้างโลกดิจิทัลที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น อำนวยประโยชน์แก่กัน สร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันในโลกไซเบอร์” การประชุมทั้ง 3 ครั้งดังกล่าว มีผู้นำประเทศและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มาร่วมประชุมและรับฟังความเห็นกันอย่างล้นหลาม

​ที่น่าสนใจก็คือการประชุมเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นในวาระครบ 10 ปีที่สีจิ้นผิงขึ้นมาเป็นผู้นำ เขาไม่ได้มาปรากฏตัวต่อที่ประชุมในการประชุม World Internet Conference แต่ได้กล่าวปราศรัยเปิดการประชุมผ่านออนไลน์ถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ซึ่งในครั้งนี้มีผู้นำที่มาฐานะตัวแทนของประเทศรวม 48 ประเทศ มีวิสาหกิจที่นำผลงานมาเข้าร่วมการแสดงทั้งออนไลน์และออฟไลน์กว่า 580 แห่ง มีบริษัทต่าง ๆ นำผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากกว่า 100 รายการมาแสดง เช่น Big Data, AI, รวมทั้งปัญญาประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีด้วย ฯลฯ ในงานยังมีวิสาหกิจกว่า 1200 แห่งไปเปิดบู้ธรับสมัครพนักงานใหม่ที่หน้างานมากถึงกว่า 10,000 ตำแหน่ง

​ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์ทางโทรทัศน์ต่อที่ประชุม มีใจความสำคัญโดยสรุปว่า.. ก่อนอื่นใดทั้งหมด จีนต้องการเห็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง มีบทบาทในการสร้างโลกไซเบอร์ที่อำนวยประโยชน์แก่มนุษยชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความรับรู้และความเข้าใจระหว่างประเทศ ทำให้การบริการข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตสามารถไปถึงกันได้อย่างทั่วถึง แต่ที่สำคัญ… สีจิ้นผิงเน้นว่าเราจะต้องไม่ทำให้เทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าไปไม่หยุด กลายเป็นอุปสรรคทำให้ช่องว่างในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในหมู่ประชาชนถ่างกว้างขึ้นเป็นเงาตามตัว เทคโนโลยีจะต้องไม่ทิ้งประชาชนบางส่วนไว้ข้างหลัง ตรงกันข้ามจะต้องทำให้ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงศักยภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นับวันได้รับการยกระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างทั่วถึง

​อีกด้านหนึ่งสีจิ้นผิงก็กล่าวถึงภัยคุกคามที่เกิดจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของโลกไซเบอร์ เขาเสนอให้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้โลกไซเบอร์เป็นโลกแห่งสันติสุขและความปลอดภัย ปกป้องเยาวชนไม่ให้ถูกผู้ไม่หวังดีหลอกลวง จีนสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมและสร้างสรรค์โลกไซเบอร์ที่เข้าถึงกันและเท่าเทียมกัน อินเทอร์เน็ตจะต้องเป็นสื่อที่สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชน อาชญากรรมและการฉ้อโกงผิดกฎหมายจะต้องช่วยกันกำจัดให้หมดไป เขาสรุปคำปราศรัยอีกครั้งว่า… อินเทอร์เน็ตจะต้องเป็นเครื่องมือที่ดีงาม เป็นเครื่องนำพามนุษย์ไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดไป ​