จีนเอาจริง! สุ่มตรวจอาหารปลอมในแผงลอยตามงานวัด

0
195
จีนเอาจริง! สุ่มตรวจอาหารปลอมในแผงลอยตามงานวัด

หนังสือพิมพ์ Beijing Youth รายงานจากสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติจีนว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีการจัดงานวัดขึ้นหลายแห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจเนื้อเสียบไม้ (肉串) กว่าหนึ่งร้อยไม้ และพบเนื้อแพะปลอมในแผงลอยที่ขายภายในงานวัด ส่วนผู้ที่กระทำผิดถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้ามาในงานวัดดังกล่าวในปีถัดไป

อย่างไรก็ตามนอกจากเนื้อเสียบไม้แล้ว ยังมีการตรวจหาซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลไม้แช่อิ่ม ยากระตุ้นเบต้า Beta Agonist ในผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ และค่าความเป็นกรดในอาหารที่ใช้น้ำมันด้วย ซึ่งพบผลิตภัณฑ์อาหารที่มาตรฐานไม่ถึงเกณฑ์มาก 240 ชิ้น

หลี่เจียง ผู้อำนวยการสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติจีนเผยว่า หากว่ามีหลักฐานยืนยันแล้วว่าผู้ประกอบการทำผิดจริง นอกจากจะได้รับบทลงโทษทางการเงินอย่างรุนแรงแล้ว ยังจะมีการแจ้งให้ผู้จัดงานวัดทราบ เพื่อให้ปีถัดไปผู้ประกอบไม่สามารถเข้าไปในงานได้อีก

เขากล่าวว่า “ในปีนี้ ผู้ตั้งแผงลอยขายอาหารในงานวัดต้องมีใบอนุญาต หากว่าเกิดปัญหาอะไรจะได้จัดการกับผู้ประกอบการโดยตรง แต่หากไม่สามารถตามตัวได้ ผู้จัดงานวัดจะต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้ไป”