ส่อง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจจีน-รัสเซียก่อนปี 2030” ที่ผู้นำจีนและรัสเซียร่วมลงนาม

0
0

หลังการหารือระหว่างประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ที่กรุงมอสโก ผู้นำทั้งสองได้ร่วมลงนามและประกาศแถลงการณ์ความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียในหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือแถลงการณ์ร่วมเพื่อขับเคลื่อน “แผนพัฒนาเศรษฐกิจจีน-รัสเซียก่อนปี 2030”

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจจีน-รัสเซียก่อนปี 2030” นี้ มีจุดประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าระหว่างจีนและรัสเซีย โดยในแถลงการณ์ร่วมระบุว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในหลักการเคารพซึ่งกันและกัน ความเสมอภาค และประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

โดยจีนและรัสเซียจะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง ผลักดันสินค้าและบริการให้เติบโตอย่างรวดเร็ว และเพิ่มปริมาณการค้าทวิภาคีภายในปี 2030

นอกจากแผนพัฒนาเศรษฐกจิจีน-รัสเซียก่อนปี 2030 แล้ว ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีการลงนามเอกสารแถลงการณ์การร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในยุคใหม่

ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาการค้าและบริการ การพัฒนาอีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความร่วมมือทางการเงิน ส่งเสริมการชำระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่นในการค้าทวิภาคี ความร่วมมือด้านพลังงาน การพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสูง การพัฒนาการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการขนส่งข้ามพรมแดน

จากแผนความร่วมมือดังกล่าว ทำให้เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอีก 7 ปีข้างหน้า เช่น การใช้สกุลเงินหยวนที่แพร่หลายขึ้น ทั้งในประเทศรัสเซีย ประเทศในกลุ่มองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) และประเทศอื่นๆ

ภาคการเกษตร ที่จะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและรัสเซีย เพราะทั้งสองประเทศส่งเสริมการสร้างระบบห่วงโซ่อุปทาน และการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

แผนนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2  ต่อปี 50 พันล้านลูกบาศก์เมตรจากรัสเซียไปยังจีน เป็นต้นวนประเทศจีน รัสเซียมีโครงการจะสร้างท่อก๊าซ “เพาเวอร์ ออฟ ไซบีเรีย 2” (Power of Siberia 2) โดยมีแนวท่อผ่านประเทศมองโกเลีย ซึ่งจะทำให้รัสเซียส่งก๊าซให้จีนได้มากขึ้นจากปัจจุบันที่ปีละประมาณ 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตร จะเพิ่มเป็นปีละ 48,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2025 และ 88,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2030 หรือ เท่ากับ 60 เปอร์เซนต์ของการส่งออกก๊าซรัสเซียไปยังประเทศตะวันตกเมื่อปีที่แล้ว

ทำให้การค้าระหว่างจีนและรัสเซียจะเติบโตอย่างรวดเร็วในปีค.ศ. 2030 โดยนักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่า การค้าระหว่างจีนและรัสเซียอาจมีมูลค่ากว่า 400,000 ล้านดอลลาร์ก่อนปี 2030

ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จของจีนและรัสเซียในการสร้างรูปแบบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่สามารถส่งเสริมไปยังประเทศ SCO อื่น ๆ

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย