บทบาทของจีนในเวทีเอเปค 2023

0
1

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนและคณะเข้าร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก หรือ เอเปค (APEC) 2023 ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2023 เป็นการแสดงจุดยืนและบทบาทของจีนในเวทีเอเปคว่า จีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และด้านอื่นๆ กับสมาชิกเอเปคอย่างต่อเนื่อง โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ย้ำจุดยืนของจีนในเวที APEC CEO Summit รั้งนี้ว่า จีนให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การเปิดกว้างและการเติบโตอย่างเท่าเทียม โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวว่า ความร่วมมือของสมาชิกเอเปคควรเป็นการดึงจุดแข็งของกันและกันมาพัฒนา โดยจีนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน และสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา มีการลดอัตราภาษีเฉลี่ยจาก 17 เปอร์เซ็นต์เป็น 5 เปอร์เซ็นต์ มีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจโลกให้เติบโตอย่างมาก

การพัฒนาโดยทั่วถึง โดยควรมุ่งเน้นการพัฒนาและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกเอเปคให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของแต่ละเขตเศรษฐกิจ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา รายได้ต่อหัวของสมาชิกในภูมิภาคเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า และประชากรประมาณหนึ่งพันล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน ถือเป็นความสำเร็จที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก

การแสวงหาจุดร่วม โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวในเรื่องนี้ว่า เศรษฐกิจของสมาชิกเอเปคมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ควรนำสิ่งที่แตกต่างมาเปรียบเทียบกัน แต่ควรมองหาจุดร่วมในจะทำให้เกิดความร่วมมือและเดินหน้าไปด้วยกัน ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จีนพยายามจัดการกับความท้าทายหลายเรื่อง เช่น วิกฤตการณ์ทางการเงินในภูมิภาค พยายามรักษาโมเมนตัมของการพัฒนาเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก ความสําเร็จที่เกิดขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการเปลี่ยนความหลากหลายมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากการเติมเต็มเพื่อสร้างความก้าวหน้าร่วมกัน

ที่ผ่านมาในเวทีโลก จีนเสนอแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนหลายแนวทาง อาทิ Global Development Initiative (GDI), Global Security Initiative (GSI) และ Global Civilization Initiative (GCI) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน ดังนั้น สิ่งที่จีนยังทำต่อไปคือ การนำจุดแข็งของจีนที่ใช้การพัฒนาเศรษฐกิจในแบบฉบับของจีนที่สร้างสรรค์ ยืดหยุ่น และมีศักยภาพ มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนเส้นทางของการก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพสูง เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงควบคู่กับการพัฒนาสีเขียว นอกจากเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนจีนกว่า 1.4 พันล้านคนของจีนแล้ว จีนยังต้องการขยายตลาดที่กว้างขึ้น และร่วมมือกันกับสมาชิกเอเปกและประเทศต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย