การหารือระหว่างผู้นำจีนกับสหรัฐอเมริกามีผลสำเร็จอะไรบ้าง?

0
1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2023 ตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนได้พบหารือกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐอเมริกา ที่คฤหาสน์ฟิโลลี ในนครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา หลังการหารือ นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้บรรยายสรุปต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับฉันทามติและผลสำเร็จที่มีขึ้นจากการพบหารือครั้งนี้ เขากล่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเจรจาและความร่วมมือในด้านต่างๆ บนพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกัน ความเสมอภาค และการอำนวยประโยชน์แก่กัน และได้บรรลุฉันทามติมากกว่า 20 ข้อในด้านการเมืองและการทูต การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรม ธรรมาภิบาลระดับโลก ความมั่นคงทางทหาร เป็นต้น โดยมีประเด็นที่สำคัญดังต่อไป

ในด้านหลักการชี้นำ ประมุขทั้งสองประเทศเห็นชอบกับความพยายามของทีมนักการทูตของทั้งสองฝ่ายเพื่อหารือเกี่ยวกับหลักการชี้นำความสัมพันธ์จีน-สหรัฐอเมริกา รวมถึงฉันทามติที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การพบหารือระหว่างประมุขทั้งสองที่เกาะบาหลีเป็นต้นมา โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเคารพซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ รักษาการแลกเปลี่ยนการสื่อสาร ป้องกันการเผชิญหน้า ปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ ดำเนินความร่วมมือในด้านที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และบริหารจัดการปัจจัยที่มีการแข่งขันกันในความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างมีความรับผิดชอบ ฉันทามติทั้ง 7 ข้อนี้มีความสำคัญมากและจะวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการลงลึกหารือกันในขั้นต่อไประหว่างสองฝ่าย ประมุขทั้งสองประเทศเห็นชอบให้ทีมงานทั้งสองฝ่ายหารือกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อไป

ในด้านการเจรจาและความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจที่จะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระดับสูง ส่งเสริมและเริ่มต้นการหารือเชิงกลไกในด้านต่างๆ เช่น การพาณิชย์ เศรษฐกิจ การเงิน การควบคุมการส่งออก กิจการเอเชียแปซิฟิก มหาสมุทร การควบคุมและป้องกันการแพร่รกระจายอาวุธ การวางแผนนโยบายต่างประเทศ คณะทำงานร่วม และคนพิการ ฯลฯ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเริ่มต้นการเจรจาเพื่อต่ออายุ “ข้อตกลงความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน-สหรัฐอเมริกา” และรื้อฟื้นคณะกรรมการร่วมด้านการเกษตรระหว่างจีน-สหรัฐอเมริกา

ในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรม ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา โดยตกลงที่จะเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างสองประเทศให้มากขึ้นในต้นปีหน้า บรรลุฉันทามติเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจีน-สหรัฐอเมริกา ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาไปศึกษาระหว่างกันให้มากขึ้น และเสริมสร้างการแลกปลี่ยนในแวดวงวัฒนธรรม กีฬา เยาวชน อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

ในด้านธรรมาภิบาลระดับโลก ประมุขทั้งสองประเทศเน้นย้ำว่าปัจจุบันจีนและสหรัฐอเมริกาควรเร่งความพยายามในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เห็นชอบต่อการอภิปรายเพื่อการสร้างสรรค์เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่จัดขึ้นโดยทูตพิเศษด้านสภาพภูมิอากาศของทั้งสองประเทศ รวมถึงปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศยุค 2020 ร่วมกันผลักดันให้ COP28 ประสบผลสำเร็จ และเปิดตัว “ทีมงานเร่งดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ” ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ทั้งสองฝ่ายยังได้ออก “แถลงการณ์ดินแดนแห่งแสงอาทิตย์ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ” ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะสร้างกลไกการเจรจาระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์

ในด้านความมั่นคงทางทหารและการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะฟื้นฟูการแลกเปลี่ยนระดับสูงระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศบนพื้นฐานความเสมอภาคและความเคารพซึ่งกันและกัน ฟื้นฟูการพบหารือเพื่อการดำเนินงานระหว่างกระทรวงกลาโหมจีน-สหรัฐอเมริกา ฟื้นฟูการประชุมกลไกการหารือด้านความมั่นคงทางทหารทางทะเลระหว่างจีน-สหรัฐอเมริกา และดำเนินการหารือทางไกลระหว่างผู้นำประจำเขตการสู้รบของกองทัพจีนและสหรัฐอเมริกา ทั้งสองฝ่ายประกาศจัดตั้งคณะทำงานเพื่อความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดจีน-สหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันกวาดล้างยาเสพติด

ประมุขทั้งสองประเทศเห็นพ้องให้ทีมงานทั้งสองฝ่ายรักษาการปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงต่อไป และดำเนินการให้ฉันทามติจากการพบหารือของประมุขทั้งสองประเทศครั้งนี้ได้มีการนำไปปฏิบัติให้เป็นจริง

ฉันทามติและผลสำเร็จที่สำคัญเหล่านี้แสดงให้เห็นอีกระดับว่า จีนและสหรัฐอเมริกามีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวาง และเป็นการยืนยันอีกระดับว่าการอำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะด้วยกันเป็นลักษณะสำคัญโดยธรรมชาติของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐอเมริกา การเจรจาและความร่วมมือเป็นทางเลือกเดียวที่ถูกต้องสำหรับจีนและสหรัฐอเมริกา

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)