“ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล” นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าไทย-จีน ต่ออีกสมัย เป็นสมัยที่ 3

0
1

“ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล” นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าไทย-จีน ต่ออีกสมัย เป็นสมัยที่ 3

“ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล” นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าไทย-จีน ต่ออีกสมัย เป็นสมัยที่ 3 ลั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ไทย-จีน ร่วมสรรค์สร้างประวัติศาสตร์สายสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี ในปี 2568 ย้ำภาพนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทย ตามเป้าหมาย 8 ล้านคน

โดยได้มีการแถลงหลังรับตำแหน่งว่า จะต้องร่วมกันยกระดับบทบาทหอการค้าไทย-จีนในเวทีโลกให้มากขึ้น โดยการเรียนรู้จากองค์กรต่างๆทั่วโลก ประสานความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจต่างๆ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของสังคมไทยอย่างกลมกลืน

ทั้งนี้ หอการค้าไทย-จีน ทำหน้าที่ผูกพันความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในทุกมิติ ช่วยเผยแพร่เรื่องราวของประเทศจีน ในขณะเดียวกันก็แนะนำสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจและการลงุทนในประเทศไทย ผลักดันกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนในประเทศไทย

รวมถึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือในเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และพลังงานใหม่ เป็นต้น และการแบ่งปันโอกาสในรูปแบบจีนสมัยใหม่ ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าสู่ตลาดจีนที่มีขนาดใหญ่กว่า 1,400 ล้านคน

อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างประชาคมไทย-จีน ที่มีอนาคตร่วมกัน เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ร่วมสรรค์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับหอการค้าไทย-จีนบนเส้นทางสายมิตรภาพไทย-จีน

“จีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกประมาณ 30% โดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยตั้งแต่ปี 2556 เป็นเวลากว่า 11 ปี และยังเป็นตลาดส่งออกสินค้าไทยอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา”

นอกจากนี้ นักลงทุนจีนยังเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสูงเป็นอันดับต้นของนักลงทุนต่างชาติในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยการลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันระหว่างประเทศไทยและสาธารณัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไปจะเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน ไทย-จีน โดยหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทย ตามเป้าหมายจำนวน 8 ล้านคน