สำนักข่าวซินหัว ผลักดันการขยายความร่วมมือ MoU แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารคุณภาพ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์

0
1

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา Mr. Lin Hao หัวหน้าสำนักข่าวซินหัว สำนักงานกรุงเทพมหานคร (Xinhua News Agency – Bangkok Bureau) และ Ms. Wang Yuanyuan บรรณาธิการข่าว ร่วมหารือกับนางสักการะ รัชวัตร์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เพื่อพูดคุยแนวทางการขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชน และเตรียมการลงนามความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวและข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวซินหัวของจีน

กรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวซินหัว มีความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวและข้อมูลข่าวสาร (MoU) ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชน ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าว สารคดี คลิป บทความ รายการ ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน และการช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของนักข่าว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภาครัฐ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันจัดพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจที่ประเทศไทย ในปี 2567 นี้ เพื่อเร่งขยายกรอบความร่วมมือที่มีอยู่ให้ครอบคลุมการทำงานของสื่อในทุกมิติ และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในปัจจุบัน ทั้งสื่อออนแอร์และออนไลน์

ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานในกำกับของรัฐบาลจากทั้งสองประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีของทั้งสองประเทศได้อีกด้วย