สัมมนา “ฟรีวีซ่าไทย-จีน สายสัมพันธ์ยั่งยืนเศรษฐกิจมั่งคั่ง”

0
10
ภาพงานสัมมนา “ฟรีวีซ่าไทย-จีน สายสัมพันธ์ยั่งยืนเศรษฐกิจมั่งคั่ง” วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
.
โดย ท่านหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถา
.
และ ต่อด้วยการเสวนาโดย
.
นายสุพจน์ วงศ์จรัสรวี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้แทนท่านรัฐมนตรี
คุณวิชัย มงคลชัยชวาล รองประธานหอการค้าไทย-จีน​
คุณสุรวัช อัครวรมาศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. หลี่ เหรินเหลียง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
โดยมี คุณชิบ จิตนิยม ผู้ดำเนินรายการ จาก รายการ “จับจ้องมองจีน” เนชั่นทีวี
.