ไทยทำอย่างไร ให้ทุเรียนไทยยังครองใจผู้บริโภคจีน

0
1

กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนกว่า 220,000 ตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ราคาทุเรียนสดส่งออกมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 216 บาท และมั่นใจว่า ปีนี้ไทยยังคงครองแชมป์ส่งออกทุเรียนสดไปจีนเป็นอันดับ 1 นอกจากนี้ ศูนย์วิจัย ธนาคารกสิกรไทย ยังประเมินว่า การส่งออกทุเรียนไทยไปจีนในปีนี้ จะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยยังรักษาแชมป์ส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้ มาจาก

1. ความต้องการบริโภคทุเรียนสดของผู้บริโภคชาวจีนยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจีนมีการนำเข้าทุเรียนสดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ปี 2023 จีนนำเข้าทุเรียนสดมากถึง 1,400,000 ตัน

2. คุณภาพ รสชาติของทุเรียนไทย อย่างทุเรียนหมอนทอง ที่หอม อร่อย เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากทุเรียนพันธุ์อื่น จนมีแฟนคลับทุเรียนไทยที่ตั้งตารอซื้อทุเรียนไทยจำนวนมาก

3. รัฐบาลไทย โดยกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกทุเรียนไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ด้วยการควบคุมและรักษาคุณภาพทุเรียนส่งออกอย่างเข้มงวด ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP (Good Agricultural Practice) ด้วยการผลิตทุเรียนที่ปลอดสารเคมีตกค้าง ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่ดี หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรื่องอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค รวมถึงพยายามแก้ปัญหาการลักลอบส่งออกทุเรียนอ่อน ที่ทำให้ได้ทุเรียนไม่ได้คุณภาพ และเสียภาพลักษณ์ทุเรียนไทย

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมเรื่องการวิจัยและพัฒนาการปลูกทุกเรียนนอกฤดูกาล เพื่อให้มีผลผลิตตรงกับช่วงเทศกาลต่างๆ ของจีน อย่างเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ ที่ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อทุเรียนในโอกาสพิเศษ

4. การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง ปัจจุบันมีด่านทางบกที่เป็นจุดนำเข้า-ส่งออกผลไม้ระหว่างไทยและจีน 16 ด่าน เป็น ฝั่งไทย 6 ด่าน ฝั่งจีน 10 ด่าน โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ด่านโมหานบ่อเต็น และด่านโหย่วอี้กวาน หูหงิ ซึ่งเป็นด่านสำคัญในส่งออกทุเรียนทางรถบรรทุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผลไม้จากไทยตรงไปยังแต่ละมณฑลของจีน เช่น ขยายเวลาทำการของด่าน เพิ่มช่องทางเข้าและออกของรถบรรทุก เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้วยการขนส่งทางรางผ่านทางรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว ที่ทำให้ทุเรียนสดไปถึงจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

5. มีการขยายช่องทางการจำหน่ายทุเรียนสดไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยล่าสุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังมีความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้าน Live Commerce ของจีน ในการทำการตลาดผลไม้ไทยและสินค้าไทยอื่นๆ ผ่านแพลตฟอร์ม Live ต่างๆ เพื่อขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคจีนกลุ่มต่างๆ

6. ใช้ช่องทาง Influencers หรือ KOLs ช่วยทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ทุเรียนสด และผลไม้ไทย ในตลาดจีน โดยเฉพาะการขยายตลาดไปยังเมืองรองอื่นๆ ของจีน อย่าง เซี่ยเหมิน เฉิงตู เจียงซี ฝูเจี้ยน เป็นต้น

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทย ผู้ประกอบการ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ให้ความสำคัญและกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทุเรียนไทย ให้ตอบโจทย์และครองใจผู้บริโภคชาวจีน

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ภาพ : Xinhua