บทวิเคราะห์ งานสัมมนาวิสาหกิจและผู้เชี่ยวชาญส่งสัญญาณอะไรบ้าง?

0
1

วันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา เมืองจี่หนานมณฑลซานตง นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนเป็นประธานการประชุมสัมมนาวิสาหกิจและผู้เชี่ยวชาญโดยได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน ย้ำว่า เพื่อให้การปฏิรูปลงลึกยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้น ต้องปฏิบัติตามแนวคิดการส่งเสริมความทันสมัยแบบจีน เน้นประเด็นสำคัญของการปฏิรูป ยึดมั่นตามค่านิยมที่กำหนดไว้ ให้ความสนใจกับรูปแบบและวิธีการ เพิ่มแรงขับเคลื่อนให้บรรลุภารกิจที่เป็นหัวใจสำคัญและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ จะมีการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20  ครั้งที่ 3 ที่กรุงปักกิ่ง โดยวาระการประชุมที่สำคัญวาระหนึ่งคือ ศึกษาวิจัยการปฏิรูปเชิงลึกอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นและส่งเสริมความทันสมัยแบบจีน โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้สอดคล้องกับหัวข้อการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ครั้งที่ 3 จึงเป็นที่สนใจของทุกฝ่าย

นับตั้งแต่จีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนทุกชุด ล้วนศึกษาวิจัยประเด็นการปฏิรูปเชิงลึก และครั้งนี้ที่เข้าสู่ยุคใหม่แล้วก็เช่นกัน เมื่อปี 2013 การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 ครั้งที่ 3 ได้ศึกษาวิจัยประเด็นการปฏิรูปเชิงลึกอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ เมื่อปี 2018 การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ครั้งที่ 3 ได้ศึกษาวิจัยประเด็นการปฏิรูปพรรคและหน่วยงานของรัฐอย่างลึกและครอบคลุมโดยเฉพาะ

สำหรับการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ จะมีการกำหนดแผนแม่บทสำหรับการปฏิรูปเชิงลึกอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่สนใจอย่างมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

ในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้แทน 9 คนที่ได้พูดคุยกับนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งมีทั้งผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจวิสาหกิจภาคเอกชน และผู้แทนจากวิสาหกิจที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ในฐานะองค์ประกอบหลักของการตลาด วิสาหกิจเปรียบได้ว่าเป็นปลายประสาทของเศรษฐกิจ มีความรู้สึกโดยตรงต่อความร้อนหนาวของตลาดมากที่สุด มีผลกระทบมากที่สุดต่อการบังคับใช้นโยบาย นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ 3 ราย โดยการประชุมสัมมนานี้จัดขึ้นในระดับรากหญ้าและมุ่งเน้นไปที่ระดับรากหญ้า เป็นการพูดคุยระหว่างผู้ออกแบบการปฏิรูป ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ผู้ดำเนินการปฏิรูปและผู้ได้รับประโยชน์จากการปฏิรูป

นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวในการประชุมสัมมนาว่า เมื่อคณะกรรมการกลางพรรคทำการตัดสินใจครั้งสำคัญและจัดทำเอกสารสำคัญ คณะกรรมการจะดำเนินการวิจัยเชิงลึกและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย นี่คือแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันและประเพณีอันดีของพรรคเรา ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกคนอย่างรอบคอบเพื่อการปฏิรูปที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไป

นายสี จิ้นผิงระบุว่า ความปรารถนาของประชาชนในการมีชีวิตที่ดีขึ้นคือเป้าหมายท้ายสุดของเรา การปฏิรูปและการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความจำเป็นต้องวางแผนและส่งเสริมการปฏิรูปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวม ผลประโยชน์พื้นฐาน และผลประโยชน์ระยะยาวของประชาชน เดินตามแนวทางด้านประชาชนของพรรคฯ ในยุคใหม่เน้นการจ้างงาน การเพิ่มรายได้ การลงทะเบียน การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย การบริการ การดูแลเด็กและการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้องระบุแรงผลักดันและจุดก้าวหน้าของการปฏิรูปเมื่อเผชิญกับความเร่งด่วน ความยากลำบาก และความวิตกกังวลของประชาชน เปิดตัวมาตรการการปฏิรูปเพิ่มเติมที่เร่งด่วนต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น ทำให้ประชาชนอบอุ่นใจและพึงพอใจ เพื่อให้การปฏิรูปสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

ดังที่นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเน้นว่า การยึดมั่นการปฏิรูป ส่งเสริมการพัฒนา ในท้ายที่สุดก็เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น การยืนหยัดส่งเสริมการปฏิรูปโดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นเนื้อหาสำคัญจากแนวคิดใหม่ มุมมองใหม่และข้อสรุปใหม่ของนายสี จิ้นผิงว่าด้วยการปฏิรูปเชิงลึกที่ครอบคลุมทุกด้าน สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของการปฏิรูปเชิงลึกอย่างทั่วถึงทุกด้าน โดยการกำหนดค่านิยมนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราปรับพัฒนาปฏิรูปให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น หากต้องปรับเปลี่ยน ก็คือเปลี่ยนให้มีความโดดเด่นมากขึ้น

ทุกวันนี้ ประชาชนจีนยังมีเรื่องที่กังวลมากมายและยังมีแง่มุมที่ยังไม่พึงพอใจลายประการในการดำรงชีวิต เพื่อให้การปฏิรูปทุกด้านเป็นไปอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น พรรคและรัฐบาลจีนยืนหยัดที่จะวางแผนโดยสอบถามความต้องการจากประชาชน เร่งศึกษาวิจัยประเด็นการปฏิรูปที่สำคัญ รับฟังเสียงของประชาชนระดับรากหญ้าและแนวหน้า

เราเชื่อมั่นว่า พรรคและรัฐบาลจีนสามารถตอบสนองข้อเรียกร้องและความต้องการของประชาชนจากการปฏิรูปได้ คิดในสิ่งที่ประชาชนคิด ทำในสิ่งที่ประชาชนขอ แสดงให้เห็นค่านิยมของแผนการปฏิรูปอย่างเต็มที่ พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการทุกเรื่องของประชาชนให้ดีที่สุด เปลี่ยนความปรารถนาของประชาชนในการมีชีวิตที่ดีขึ้นให้บังเกิดผลเป็นจริงอย่างต่อเนื่อง

การปฏิรูปก็เป็นเช่นนี้ ทุกย่างก้าวที่มั่นคงยังเป็นการเตรียมการอย่างรอบคอบสำหรับก้าวต่อไป

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)