บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จับมือโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต รุกครั้งใหญ่เปิดตลาดภาคใต้

0
1

ในฐานะหนึ่งในผู้นำเวลเนส ของประเทศไทย 2 สาขาใหม่ในจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 6 มิถุนายน 2567บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันของประเทศไทย ร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ดำเนินการขยายธุรกิจบริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันไปยังจังหวัดภูเก็ต ด้วยการเปิดบริการคลินิกเพื่อสุขภาพใหม่ 2 แห่งที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และ ลากูน่า ภูเก็ต เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเวลเนสและบริการด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทย

การขยายธุรกิจสู่ภูเก็ต ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่สอดคล้องกับแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังเติบโตขึ้น เศรษฐกิจด้านสุขภาพของประเทศไทยสร้างรายได้ถึง 1.2 ล้านล้านบาท (3.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี พ.. 2565 โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 36% นับตั้งแต่ปี พ.. 2563 จนถึงปี พ.. 2565 การขยายธุรกิจครั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของจังหวัดภูเก็ตในการรองรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่มีจำนวนมากขึ้น และเป็นการสร้างจุดหมายปลายทางแห่งเวลเนสระดับโลกให้กับประเทศไทย (Wellness Hub Thailand)

ข้อมูลของสถาบันโกลบอลเวลเนส (Global Wellness Institute – GWI) คาดการณ์ว่าภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกจะเติบโตในอัตราร้อยละ 16.6 ต่อปี ไปจนถึงปี พ.. 2570 โดยจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ทั้งสองแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ได้ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพและตอบสนองตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังขยายตัว

นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการเปิดให้บริการครั้งใหม่ว่า การขยายธุรกิจสู่ภูเก็ตไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของคลินิกของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความมุ่งมั่นของเราในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่มีให้แก่ผู้มารับบริการให้มีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ และเราพร้อมที่จะมอบการบริการการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟูที่มีมาตรฐานให้กับทุกคน

นายแพทย์นรินทร์​ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม 6 ได้ให้รายละเอียดว่า โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มีพันธกิจในการดูแลสุขภาพของประชาชน และนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ความร่วมมือกับบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ในครั้งนี้จะเป็นการให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟูให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดำเนินงานของบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

เวลเนสคลินิกแห่งใหม่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและ ลากูน่า เวลเนส ภูเก็ต ได้รับการออกแบบมาเพื่อนำเสนอบริการด้านการดูแลรักษาเชิงป้องกัน และวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีพื้นฐานด้านสุขภาพและร่างกายที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การตรวจระดับวิตามิน การดริปวิตามิน การตรวจวัดระดับฮอร์โมน และการดูแลรักษาผิวพรรณและความงาม เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพที่ดีเริ่มที่การป้องกัน’  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ในจังหวัดภูเก็ต สามารถเข้าไปดูได้ที่ [https://www.bdmswellnessphuket.com/]

เกี่ยวกับ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

ในฐานะเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ได้รวบรวมแนวทางการดูแลสุขภาพอันก้าวหน้า โดยให้ความสำคัญกับการดูแลป้องกันมากกว่าการรักษา คลินิกของเรามีความเชี่ยวชาญในการตรวจหาและป้องกันโรคตั้งแต่เนิ่นๆ ให้บริการแบบองค์รวม รวมถึงการดูแลด้านทันตกรรมขั้นสูงและการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ไม่เพียงแต่ในการคาดการณ์ด้านสุขภาพในอนาคตเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตอีกด้วย ซึ่งถือเป็นสถานพยาบาลชั้นนำของเอเชียที่อุทิศตนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีทั้งกายและใจ

เกี่ยวกับสถาบันโกลบอลเวลเนส (GWI)

สถาบันโกลบอลเวลเนส (GWI) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรตามมาตรา 501(c)(3) โดยมีพันธกิจในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั่วโลก ด้วยการให้ความรู้แก่ภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเชิงป้องกัน การวิจัย โปรแกรม โครงการริเริ่มของ GWI มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจด้านการดูแลสุขภาพที่มีมูลค่า 4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และในการรวมอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเข้าด้วยกัน GWI ได้เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่โดยรวมของโลกและพลเมืองของโลกผ่านเสาหลัก 5 ประการ ได้แก่ การวิจัย การริเริ่ม ภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ หลักฐานด้านสุขภาพ และ The Wellness Moonshot