สูงสุดในโลก! กระเช้าลอยฟ้า ณ โบลิเวีย

0
269

ภาพกระเช้าลอยฟ้าที่เปิดให้บริการ ในกรุงลาปาซ เมืองหลวงของประเทศโบลิเวีย ซึ่งเนื่องจากตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,600 เมตร จึงนับเป็นเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลก

อย่างไรก็ตาม ทั้งเมืองสร้างขึ้นตามลักษณะของภูเขา ทางถนนจึงมีลักษณะคดเคี้ยวไปมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสัญจร ทางรัฐบาลจึงจัดตั้งเส้นทางกระเช้าลอยฟ้าระหว่างกรุงลาปาซกับเมืองเอล อัลโต (El Alto) กลายเป็นโครงข่ายการคมนาคมสาธารณะที่น่าสนใจโครงการหนึ่ง

สูงสุดในโลก! กระเช้าลอยฟ้า ณ โบลิเวีย สูงสุดในโลก! กระเช้าลอยฟ้า ณ โบลิเวีย สูงสุดในโลก! กระเช้าลอยฟ้า ณ โบลิเวีย