ศธ. รับมอบหนังสือจากอัมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์และมูลนิธิเทียมโชควัฒนา

0
141
ศธ. รับมอบหนังสือจากอัมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์และมูลนิธิเทียมโชควัฒนา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหนังสือจากบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และมูลนิธิเทียมโชควัฒนา เมื่อวันอังคารที่ 14 ก.พ. 2560 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในนามร้านหนังสือนายอินทร์ นำหนังสือกว่า 20,000 เล่ม มอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนให้มีหนังสือทดแทนส่วนที่เสียหาย และให้นักเรียนเกิดความต่อเนื่องในการอ่านและการเรียนรู้ จากนั้นมูลนิธิเทียมโชควัฒนา ได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ “100 ปี ดร.เทียมโชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” เพื่อเป็นสื่อการสอนที่จะปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม และเป็นคู่มือศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาจีน สำหรับการทำธุรกิจในยุค Thailand 4.0 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทั้งสองแห่งแทนโรงเรียน และเด็กๆ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะรีบดำเนินการส่งหนังสือเหล่านี้ให้กับโรงเรียนเป้าหมายต่อไป

ศธ. รับมอบหนังสือจากอัมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์และมูลนิธิเทียมโชควัฒนา