​อุทยานเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด พบปะการังฟื้นตัวดี 

0
255

เมื่อวันที่ 24 มี.ค นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอท้ายเหมือง เป็นประธานเปิด โครงการประชารัฐอนุรักษ์เต่าทะเล โดยมีนักดำน้ำจิตอาสากว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคใต้ อาสาสมัครในพื้นที่ร่วมกันดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง จำนวน 156 คน ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์เต่าทะเล แหล่งวางไข่ และแหล่งหากินของเต่าทะเลตามแนวปะการังชายฝั่งทะเลหาดท้ายเหมือง ป้องกันการลักลอบทำร้ายเต่าทะเลและลักลอบเก็บไข่เต่าทะเลไปจำหน่าย รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มองค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางประชารัฐ นอกจากนี้กลุ่มพลังมวลชนยังได้ร่วมกันเก็บขยะตามแนวชายหาดระยะทางกว่า 3 กิโลเมตรอีกด้วย 

นายปรารพ แปลงงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการดำน้ำสำรวจ พบการฟื้นตัวปะการังค่อนข้างดี โดยเฉพาะปะการังโต๊ะ ซึ่งเป็นปะการังเขากวางชนิดหนึ่ง ขนาดกว้างประมาณ1.5 เมตร รวมทั้งปะการังอีกหลายชนิดมีสภาพสมบูรณ์ เนื่องจากธรรมชาติแนวชายฝั่งทะเลหาดท้ายเหมืองถูกรบกวนน้อยลง
รายงานโดย นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา