​“มังกรน้ำแข็ง” เฝ้าทะเลสาบชายแดนจีน-รัสเซีย

0
419

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ทะเลสาบซิ่งไข่ (Lake Khanka) ที่ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนจีนกับรัสเซียปรากฏให้เห็น “มังกรน้ำแข็ง” ซึ่งเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้ชั้นน้ำแข็งค่อยๆละลายจนมีรูปร่างคล้าย “มังกรน้ำแข็ง” ที่นอนอยู่ริมชายฝั่งทะเลสาบนั่นเอง