Radio Asia 2017

0
200

 

การประชุม Radio Asia 2017 เริ่มแล้วที่กรุงเทพฯ

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศและสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก หรือ ABU ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน  Radio Asia 2017 Conference ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์งานวิทยุด้วยใจ” (Creating Radio with Passion : Looking into the World of Radio)  โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 เมษายน 2560

การประชุม Radio Asia 2017 Conference ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 26-28 เมษายน 2560 โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ โดยเป็นการประชุมประจำปีด้านวิทยุกระจายเสียงระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อแลกเปลี่ยนวิทยาการเทคโนโลยีด้านวิทยุกระจายเสียงและการสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

รูปแบบการจัดประชุม ประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการประชุมอภิปราย (Conference) ในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น “ทักษะการเขียนบทโฆษณาที่ดีเพื่อเพิ่มกำไรจากการโฆษณาทางวิทยุ”, “การสร้างความเชื่อมโยงเพื่อให้ผู้ฟังร่วมรู้สึกหรือคล้อยตาม” โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรสื่อชั้นนำจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและยุโรป ผู้บริหารสื่อในประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, ดร.ภูวนาท คุนผลิน ผู้แทนจากบริษัท เอไทม์ มีเดีย จำกัด, Steve Ahern, Managing Director, Ahern Media & Training, Australia, วิทยากรจาก NHK Japan ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูธกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย รวมถึงการจัดรายการสดนอกสถานที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และบริษัท อสมท. จำกัด, การจัดแสดงนิทรรศการของวิทยุสราญรมย์ เป็นต้น

กรมประชาสัมพันธ์ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมด้านสื่อมวลชนด้านวิทยุของไทย โดยเปิดโอกาสให้วิทยุชุมชน ผู้ผลิตรายการจากวิทยุภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วม ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ จะได้รวบรวมสาระสำคัญของการประชุมทุกกลุ่มย่อยจัดทำเป็นรูปเล่มแจกจ่ายแก่วิทยุชุมชน เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพและสร้างสรรค์งานวิทยุต่อไปในอนาคต

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งจากภาครัฐและเอกชนประมาณ 300 คน โดยเป็นผู้แทนจากต่างประเทศจำนวน 100คน หนึ่งในผู้เข้าร่วมงานจากประเทศจีน – คุณหวัง ลู่ (王璐) ตัวแทนจากซีอาร์ไอ ภาคภาษาอังกฤษที่เดินทางมาจากสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่งกล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ร่วมงาน Asia Radio Week ก่อนหน้านี้ เธอมีโอกาสได้ร่วมการประชุมด้านวิทยุระดับนานาชาติ แต่ก็แตกต่างกันเพราะครั้งนั้นเน้นที่วิทยุของรัฐบาลแห่งชาติเป็นหลักแต่งานนี้ จัดโดย ABU ·ซึ่งมีสมาชิกหลากหลายและมากกถึง 200 หน่วยงานจาก 60 ประเทศ สำหรับความคาดหวังในการมาครั้งนี้ เธอมาด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง พร้อมจะทำความรู้จักและรับฟังผู้อื่น โดยเฉพาะเขาเหล่านั้นคือคนที่ทำงานในแวดวงวิทยุและมีความรักในด้านนี้เช่นเดียวกับเธอ และหากให้เธอเปรียบเทียบวงการวิทยุในจีนกับไทยหรือจีนกับอาเซียน เธอมองว่าไม่ว่าจะเป็นวิทยุในประเทศไหนๆก็ไม่มีความแตกต่างกันมาก สิ่งที่จะทำให้แยกความแตกต่างได้ชัดคือวิทยุของรัฐบาล วิทยุของเอกชนและวิทยุชุมชน การแบ่งประเภทแบบนี้จะเห็นข้อแตกต่างชัดเจนกว่าการแบ่งด้วยพรมแดนหรือประเทศที่ต่างกัน สุดท้ายเธอคาดหวังที่จะได้เรียนรู้ไม่ใช่แค่ในเวิร์คชอปหรือห้องสัมมนา แม้กระทั่งบทสนทนาระหว่างพักรับประทานกาแฟหรือนอกห้องกิจกรรมก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เธอได้เรียนรู้เช่นกัน

 

เรียบเรียงและรายงาน: อรอนงค์ อรุณเอก 林敏儿

ภาพ : อ.สุดถนอม รอดสว่าง