นิทรรศการผลงานศิลป์ “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์”

0
263

ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการผลงานศิลป์ “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์” โดย คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแสดงวันที่ 20 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560 ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยในการจัดนิทรรศการผลงานศิลป์ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ทางคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้นำเสนอผลงานเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร     ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะและการออกแบบ จนได้รับการถวายพระราชสมัญญา อัครศิลปิน แปลตามศัพท์ว่า ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ  พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการสร้างสรรค์ ทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณทั้งจากพสกนิกรและศิลปินทั่วโลกในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้  ศิลปินจึงได้น้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในหัวข้อ “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์” ผ่านผลงานอันหลากหลายรูปแบบและวิธีการแสดงออกตามลักษณะเฉพาะตนของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันและเวลาเปิดบริการ

จันทร-ศุกร์ 10.00-19.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 12.00-18.00 น.