CIM DPU ปลุกผู้ประกอบการ สร้าง Spa เป็น Wellness เพิ่มรายได้ 10 เท่า

0
459

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ 5 สมาคมแพทย์ ป้อนหลักสูตรการศึกษาอบรมเจ้าของสปาและผู้รักสุขภาพให้มีความรู้ สร้างธุรกิจที่ดี เป็น Wellness สนองนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มรายได้กว่า 10 เท่า

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ 5 สมาคมแพทย์ ได้แก่ สมาคมธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อในพระอุปถัมภ์ฯ สมาคมบำบัดไทย สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย และสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการวิจัย และบูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์ต่อยอดธุรกิจ Spa ให้เป็น Wellness การท่องเที่ยวด้านสุขภาพ สร้างรายได้ สร้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย

นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นตลาดท่องเที่ยวทางสุขภาพสูงสุด 1 ใน 10 ประเทศของเอเชีย-แปซิฟิกตั้งแต่ปีค.ศ.2012-2013 เป็นต้นมา และเป็นแชมป์ในกลุ่มประเทศ ASEAN ทั้งนี้ จะทำอย่างไรให้สามารถสร้างบริการคุณค่าสูง (High valued service) ขึ้นในประเทศไทย การสร้าง Spa ให้เป็น Wellness จึงเป็นคำตอบ ซึ่งประเทศไทยมีสปากว่า 2,000 แห่ง มีผู้รับบริการเฉลี่ย 22.5 ล้านครั้ง/ปี และถีบตัวสูงขึ้นอย่างไม่จำกัด 90% เป็นชาวต่างชาติ ถ้ายกระดับคุณภาพขึ้นเป็น Wellness center ก็จะเพิ่มรายได้อีก 10 เท่าตัว ยกตัวอย่างเช่น นวดในสปาราคา 1,200-2,500 บาท/คน ถ้าพัฒนาเป็น Wellness เข้าคอร์สสุขภาพ 1 วัน มีบริการความงาม เครื่องดื่มอาหารสุขภาพ การล้างพิษ บริหารกาย-จิต รายได้จะเพิ่มเป็น 12,000 บาท/คน คือ 10 เท่า และปกติการเข้าคอร์สมักเป็น 2-3 วันหรือนานกว่านั้น รายได้เป็น 25,000 บาท/คน หรือมากกว่า

ศ.นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ (ราชบัณฑิต) นายกสมาคมธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่า สถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต้องทำหน้าที่คือ 1.ผลิตบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพ 2.ทำวิจัย 3.ให้บริการทางวิชาการ และ 4.ทำนุบำรุงทางศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งในธุรกิจสปาสามารถดึงส่วนนี้มาใช้ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ควรใช้งานวิชาการนำหน้า นั่นก็คือการวิจัย เพราะหากงานวิจัยที่ดีได้รับการเผยแพร่ การดำเนินการต่างๆจะง่าย โดยเฉพาะการยื่นของบประมาณกับภาครัฐหรือภาคส่วนต่างๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้การแพทย์บูรณาการ ความร่วมมือในครั้งนี้ ตนยินดีช่วยอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการได้วางกลยุทธ์ไว้ 3 ขั้นตอน คือ

1.จัดหลักสูตรอบรมความรู้ด้านศาสตร์ความงาม อาหารเพื่อสุขภาพ การล้างพิษ คีเลชั่น วิตามินบำบัด โฮมีโอพาธีย์ การบริหารกาย-จิต รวมทั้งความรู้การบริหารจัดการธุรกิจให้แก่เจ้าของสปาและผู้รักสุขภาพที่อาจจะมีโอกาสสร้างธุรกิจด้านนี้ ซึ่งการอบรมมีทั้งการอบรมฟรี! ซึ่งจะมีครั้งแรกในวันที่ 24 มิถุนายน ศกนี้ หัวเรื่อง “อ่อนเยาว์ สุขสบาย-ทำเองได้” โดยต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เชื่อว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีทั้งการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมชาติบำบัด ประกาศนียบัตรโฮมีโอพาธีย์ และหลักสูตรมหาบัณฑิต (ป.โท) การแพทย์บูรณาการ ผู้จบหลักสูตรเหล่านี้จะสามารถสร้างทีมงานขึ้นมาได้ เราเรียกว่า Dream Team for Wellness

2.แจกทุนสาขาป.ตรี เรียนฟรี 1 ปีโดยไม่มีข้อผูกมัด สำหรับ 2 สาขา คือ สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ และสาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม ผู้จบ 2 สาขานี้สามารถเข้าร่วมทีม Wellness ได้เป็นอย่างดี โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ แจกทุนรุ่นแรกจำนวน 40 ทุน

3.เปิดบริการให้คำปรึกษาทั้งแบบเครือข่ายและแบบทีละราย เพื่อให้ธุรกิจสามารถตั้งตัวเป็น Wellness ได้ ซึ่งถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ของวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ