พิธีเททอง พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ “อริยวงศ์”

0
3256
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) และ พระครูภาวนาสุทธาจารย์ (พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ) วัดเวฬุวันวนาราม ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๙ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ไพทีหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร และพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ “อริยวงศ์” ที่โปรดประทานพระอนุญาตให้วัดราชบพิธจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร เป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตร อันเป็นปางประจำวันประสูติคือวันอาทิตย์

ส่วนพระกริ่งและพระชัยวัฒน์นั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระอนุญาตให้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามสร้างขึ้น ด้วยเหตุที่มีคณะศิษยานุศิษย์กราบทูลปวารณาถวายของเฉลิมพระขวัญ เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา แต่มีพระมติว่าไม่โปรดให้ถวายสิ่งใดเป็นประโยชน์ใช้สอยส่วนพระองค์ หากแต่มีพระประสงค์จะทรงสืบสานพระกรณียกิจของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช ผู้เป็นพระอุปัชฌายะ ในการอุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชบพิธ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่การศึกษาของชาติต่อไป

การนี้ จึงประทานพระอนุญาตให้สร้างพระกริ่งและพระชัยวัฒน์เป็นครั้งแรกนับแต่ทรงสถิตที่สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามรุ่นว่า “อริยวงศ์” พร้อมอักษรพระนาม ออป. ประดิษฐานไว้ที่หลังองค์พระ ทั้งนี้ เพื่อมอบแก่ผู้บริจาคโดยเสด็จพระกุศลปรับปรุง “อาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ ๑” และสร้าง “อาคารอรุณนิภาคุณากร” สำหรับใช้เป็นอาคารเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ โดยไม่โปรดให้ถวายสิ่งของอื่นใดเป็นการเฉลิมพระขวัญในมงคลสมัยดังกล่าว

โดยก่อนหน้าในช่วงเช้า ได้มีพิธีบวงสรวงก่อนประกอบพิธีเททอง โดยมี พระครูวามเทพมุนี และท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ  ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ สํานักพระราชวัง มาเป็นประธาน โดยในงานมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายยุทธพันธุ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ประชาชนร่วมงานจำนวนมากร่วมงานตลอดทั้งวัน

ผู้มีกุศลเจตนาสามารถบริจาคโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธได้ที่อาคารชินวรศรีธรรมวิทยาคาร ภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันและเวลาราชการ (ไม่รับดำเนินการทางโทรศัพท์และทางอิเล็กทรอนิกส์) โดยพระกริ่งน้ำทองคำ น้ำหนัก 47 กรัมเศษ และ พระชัยวัฒน์ น้ำหนัก 17.5 กรัม สร้างตามจำนวนสั่งจอง มอบแก่ผู้บริจาคชุดละ 150,000 บาท พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อเงิน สร้าง 1,000 ชุด มอบแก่ผู้บริจาคชุดละ 20,000 บาท และ พระกริ่ง-พระชันวัฒน์ เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน 2,560 ชุดมอบแก่ผู้บริจาคชุดละ 10,000 บาท