ปธน.จีน หารือกับ ประธานวุฒิสภาและประธานสภาราษฎรฟิลิปปินส์

0
116

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  วันที่ 21 พฤศจิกายน ที่กรุงมะนิลา  นายสี จิ้นผิง  ประธานาธิบดีจีน ได้พบและหารือกับนางกลอเรียอาโลโย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และนายวิเซนต์ โซต์โต ที่ 3 ประธานวุฒิสภาของฟิลิปปินส์  

ปธน.สี ชื่นชมประธานสภาทั้งสองของฟิลิปปินส์ ว่าเป็นเพื่อนเก่า เป็นเพื่อนที่ดีของประชาชนจีน  โดยทำงานเพื่อมิตรภาพระหว่างจีน-ฟิลิปปินส์มาเป็นเวลายาวนาน

ปธน.สี ระบุว่า  การไปมาหาสู่กันระหว่างสถาบันนิติบัญญติ เป็นส่วนประกอบสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ฟิลิปปินส์  หวังว่า  ทั้งสภาราษฎรและวุฒิสภาของฟิลิปปินส์จะแสดงบทบาทเพื่อส่งเสริมไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างจีน-ฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้น  สถาบันนิติบัญญัติทั้งสองประเทศควรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารประเทศและการเมืองให้มากยิ่งขึ้น  ดำเนินความร่วมมือที่มีหลายระดับและหลายรูปแบบ  กระชับการประสานงานในสถาบันรัฐสภาทั้งส่วนภูมิภาคและระดับโลก  เพื่อกระตุ้นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

นางกลอเรีย อาโลโยและนายวิเซนต์ โซต์โต ที่ 3 ต่างยินดีต้อนรับปธน.สี  เยือนฟิลิปปินส์  โดยระบุว่า  ฟิลิปปินส์ขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของฟิลิปปินส์  ยินดีเรียนรู้ประสบการณ์ของจีนที่สามารถประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยความเร็วสูงภายในเวลาอันสั้น  ยินดีส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  การค้า  และการก่อสร้างสาธารณูปโภค  ผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ