วันบรรลุนิติภาวะของหนุ่มสาวในแดนอาทิตย์อุทัย

0
188
วันบรรลุนิติภาวะของหนุ่มสาวในแดนอาทิตย์อุทัย

คุณยังจำวันที่ตัวเองอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ได้หรือเปล่า คุณได้เฉลิมฉลองให้กับตัวเองในวันนั้นอย่างไรบ้าง?

ชมภาพการเฉลิมฉลองวันบรรลุนิติภาวะที่ถูกจัดขึ้นในโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2017 เพื่อกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่วัยผู้ใหญ่หมาดๆ กลายมาเป็นสมาชิกที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในสังคม

วันบรรลุนิติภาวะของหนุ่มสาวในแดนอาทิตย์อุทัย วันบรรลุนิติภาวะของหนุ่มสาวในแดนอาทิตย์อุทัย วันบรรลุนิติภาวะของหนุ่มสาวในแดนอาทิตย์อุทัย วันบรรลุนิติภาวะของหนุ่มสาวในแดนอาทิตย์อุทัย วันบรรลุนิติภาวะของหนุ่มสาวในแดนอาทิตย์อุทัย