การแกะสลัก “โมนาลิซ่าแห่งจีน” ด้วยไม้พะยูงที่ยาวที่สุดในโลก

0
187

การแกะสลักไม้พะยูงที่มีขนาดยาวที่สุดของโลก ตามภาพวาดเทศกาลชิงหมิง (清明节) เมื่อสมัยโบราณ

ภาพแกะสลักนี้ยาว 21 เมตร และสูง 2 เมตร บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและบรรยากาศของ “เปี้ยนจิง” (汴京) เมืองหลวงเมื่อสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็น “โมนาลิซ่าแห่งประเทศจีน” นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม เฉิงเยี่ยนหลาย ศิลปินชาวจีนใช้เวลาในการแกะสลักผลงานชิ้นเอกนี้นาน 6 ปี อีกทั้งใช้เงินทุนเป็นมูลค่าหลายล้านดอลล่าร์สหรัฐเลยทีเดียว