นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน – อาเซียนครั้งที่ 22 (10 + 1)

0
51

ตอนเช้าวันที่  3 พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่  นายหลี่ เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน – อาเซียนครั้งที่ 22 (10 + 1) ที่กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ประเทศ ในฐานะประธานเวียนของอาเซียน นายโรดริโก้ ดูเตร์เต้ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์ สุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม

นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย   ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด  นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายเหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม นางออง ซาน ซู จี มนตรีแห่งรัฐเมียนมา   นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาว สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เข้าร่วมการประชุม นายลี่ เค่อเฉียง และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธานร่วมในที่ประชุมครั้งนี้  

นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีนและอาเซียนเป็นต้นมา  ทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและภูมิภาค  จีนได้สนับสนุนอาเซียนให้มีสถานะเป็นศูนย์กลางในความร่วมมือกรอบเอเชียตะวันออกมาโดยตลอด ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เสนอให้ร่วมกันสร้างประชาคมจีน – อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกันจีน  จีนกับอาเซียนให้ความเคารพซึ่งกันและกันปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคมาโดยตลอด แก้ไขข้อพิพาทผ่านการปรึกษาหารือและการเจรจา  รักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เรายืนหยัดเดินหนทางพัฒนาร่วมกันอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่  ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราส่งเสริมการเรียนรู้อารยธรรมและกระชับความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อปีที่แล้ว มีจำนวนประชากรที่ไปมาหาสู่กันระหว่างจีนและอาเซียนมากถึง 57ล้านคนครั้ง

นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงกล่าวว่า  ปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกเผชิญกับสถานการณ์ที่ชะลอตัว นำมาซึ่งความท้าทายใหม่ต่อประเทศต่างๆ จีนและประเทศสมาชิกอาเซียนควรร่วมกันปกป้องลัทธิพหุภาคีและการค้าเสรี เสร็จสิ้นการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)ในเร็ววัน ปฏิบัติตามพิธีการเพื่อยกระดับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน ส่งเสริมการค้าการลงทุนอย่างเสรีและสะดวกมากยิ่งขึ้น เราควรเสริมสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันทางยุทธศาสตร์ รักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค รวมถึงการยกระดับความร่วมมือในด้าน สื่อสารมวลชน สาธารณสุข การศึกษา และการท่องเที่ยวอีกด้วย

นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงกล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศจีนยึดมั่นที่จะเดินหนทางแห่งการพัฒนาอย่างสันติ ดำเนินยุทธศาสตร์เปิดประเทศที่ได้ประโยชน์และชัยชนะร่วมกัน ยินดีที่จะเชื่อมโยง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอาเซียนและของประเทศต่างๆ สนับสนุนการสร้างเขตเติบโตภาคตะวันออกของอาเซียน ผลักดันความร่วมมือด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทั ปัญญาประดิษฐ์ Big Data ละความปลอดภัยด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ผู้นำประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้แสดงความยินดีต่อการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี และเห็นว่า ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนเป็นความสัมพันธ์ที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในหมู่ความสัมพันธ์ระหว่างอาเชียนกับคู่เจรจา ขอบคุณประเทศจีนที่สนับสนุนอาเซียนเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือในภูมิภาคนี้ ยินดีที่จะร่วมสร้างสรรค์ หนึ่งแถบหนี่งเส้น ด้วยกัน ขยายความร่วมมือทางด้านการเชื่อมโยกันวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี อีคอมเมิร์ซ เมืองอัจฉริยะและเศรษฐกิจสีฟ้า ขยายการลงทุนระหว่างกัน บรรลุเป้าหมายยอดการค้าหนึ่งล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยเร็ว ร่วมปกป้องลัทธิพหุนิยมและการค้าเสรี   ผู้นำอาเซียนต่างแสดงความชื่มชมที่การเจรจาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC)ได้รับผลคืบหน้า  ยินดีร่วมกันผลักดันการเจรจาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค และส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค

 

ที่ประชุมได้ประกาศการกำหนดแผนปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองระหว่างจีน-อาเซียน(พ.ศ. 2564-2568)  ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับ“หนึ่งแถบหนี่งเส้นทาง” เมืองอัจฉริยะและการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชน ที่ประชุมยังได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย