เร็วกว่านี้มีอีกไหม! สุดยอดลีลากังฟูเส้าหลิน

0
90

อาวุธอ่อนนั้นเป็นอาวุธที่ใช้และควบคุมได้ยากกว่าอาวุธทั่วไป แต่พระเส้าหลินคนนี้สามารถใช้ “แซ่ 9 ท่อน” ได้อย่างคล่องแคล่วและสวยงามจนน่าทึ่ง โดยแซ่นั้นเป็นอาวุธที่เก็บซ่อนและพกพาได้ง่าย แต่ผู้ที่ใช้จะต้องมีความสามารถอย่างมากจึงจะสามารถควบคุมและใช้งานมันได้เป็นอย่างดี