มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปี 2560

0
785
มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เป็นโครงการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการพัฒนาหุ่นยนต์ ให้สามารถใช้งานได้จริง ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์กู้ภัยที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาหันมาสนใจศาสตร์ด้านหุ่นยนต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี ซึ่งสอศ. ได้ให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มาอย่างต่อเนื่อง

ดร.สุเทพ กล่าวต่อว่า งานหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 สมเด็จระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ การแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์ 4 ประเภท คือ

  1. การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หรือ เอบียู โรบอท คอนเทสต์ (ABU : Asia-Pacific Robot contest) เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ตัวแทนระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ เอบียู โรบอท คอนเทสต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโจทย์ “ยุทธการจานร่อน” โดยการยิงจานไปวางบนเสาให้ได้มากที่สุด โดยมีทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จากสถานศึกษาทั่วประเทศจำนวน 128 ทีม
  2. การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue Robot) เป็นการส่งเสริมวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ ที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์ มีทีมหุ่นยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 43 ทีม ในสถานการณ์สมมติจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว ค้นหาผู้ประสบภัยในอาคาร
  3. การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Arm Industrial Robot) โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันแบบพิเศษ ที่สถานประกอบการได้นำหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมจริงที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม มาใช้ในการแข่งขัน โดยทีมผู้แข่งขันจะต้องออกแบบโปรแกรมเชื่อมเหล็ก และสามารถบังคับใช้โปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานได้จริง โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 30 ทีม และ
  4. การประกวดหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ (Hand -Arm Robot) เป็นการจัดทำหุ่นยนต์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสพิการทางแขน และมือให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ด้านอาชีวอนามัยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีทีมส่งเข้าประกวด จำนวน 20 ทีม

โดยการจัดงานครั้งนี้ สอศ.ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี และภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพื้นที่การ