สดชื่นรื่นรมย์! ชาวมังกรแห่เที่ยวไร่ชาในฝูเจี้ยน

0
343
สดชื่นรื่นรมย์! ชาวมังกรแห่เที่ยวไร่ชาในฝูเจี้ยน

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 31 มกราคม 2017 เมื่อบรรดานักท่องเที่ยวต่างเข้าไปเยี่ยมชมไร่ชา ในหมู่บ้านโฮ่วถาง (后塘村) เมืองเสี่ยวเฉียว อำเภอเจี้ยนโอว มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน

สดชื่นรื่นรมย์! ชาวมังกรแห่เที่ยวไร่ชาในฝูเจี้ยน สดชื่นรื่นรมย์! ชาวมังกรแห่เที่ยวไร่ชาในฝูเจี้ยน สดชื่นรื่นรมย์! ชาวมังกรแห่เที่ยวไร่ชาในฝูเจี้ยน