กำลังฮิต! เลนจักรยานใกล้บ้านของชาวหลิ่วโจว

0
194
กำลังฮิต! เลนจักรยานใกล้บ้านของชาวหลิ่วโจว

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 ของชาวจีนขณะขี่จักรยานอยู่บนเส้นทางพิเศษสำหรับจักรยานที่มีระยะทางยาวกว่า 30 กิโลเมตร ในอำเภอหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งได้กลายมาเป็นที่นิยมในหมู่ชาวเมืองที่ต้องการมาออกกำลังกายในสถานที่ใกล้บ้าน

กำลังฮิต! เลนจักรยานใกล้บ้านของชาวหลิ่วโจว กำลังฮิต! เลนจักรยานใกล้บ้านของชาวหลิ่วโจว กำลังฮิต! เลนจักรยานใกล้บ้านของชาวหลิ่วโจว กำลังฮิต! เลนจักรยานใกล้บ้านของชาวหลิ่วโจว