ความหวังที่ซ่อนอยู่ในชุมชนที่อยู่สูงสุดของประเทศจีน

0
132

“ชุมชนผูหม่าเจียงถัง” (普玛江塘) เขตล่างเฉี่ยจื่อ เมืองซานหนาน เขตปกครองตนเองทิเบต ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย ที่เป็นที่ราบที่สูงสุดของโลก จนได้ฉายาว่า “หลังคาของโลก” นั้นมีอ็อกซิเจนไม่ถึงร้อยละ 40 ของอากาศบนพื้นดิน อีกทั้งความกดอากาศก็น้อยเพียงครึ่งเดียวของที่ราบพื้นดิน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 7 องศาเซลเซียส ส่วนคนท้องถิ่นก็มีอายุเฉลี่ย 49.5 ปี

ถึงแม้ที่แห่งนี้จะหนาวเหน็บและมีสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเพียงใด แต่กลับเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน 1,000 กว่าคน และทหารชายแดน 8 นาย โดยพวกเขาจะต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงและมีจิตวิญญาณที่กล้าหาญ ถึงสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งความยากลำบากแห่งนี้ได้