ผู้พิทักษ์ทางรถไฟแห่งทะเลทรายโกบี หรือ “ดินแดนร้างผู้คน”

0
355

ภาพพนักงานจากกรมรถไฟเมืองฮูเหอเฮ่าเท่อกำลังทำความสะอาดทรายทางรถไฟหลินเช่อที่พาดผ่านทะเลทรายโกบี (戈壁) ในมองโกเลียใน 

ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้บริการเมื่อปี 2009 ทางรถไฟดังกล่าวก็ถูกก่อกวนจากพายุทราย ดังนั้นเพื่อไม่ให้การสัญจรของรถไฟได้รับผลกระทบ กรมรถไฟเมืองฮูเหอเฮ่าเท่อก็หาวิธีแก้ไขปัญหา โดยส่งเจ้าหน้าที่นับพันคนมาคุ้มครองปกป้องทางรถไฟในทะเลทรายโกบีที่ได้ฉายาว่าเป็น “ดินแดนร้างผู้คน” โดยเน้นการก่อสร้างและใช้วิธีด้านชีววิทยามาช่วยป้องกันทางรถไฟ เริ่มจากสร้างโครงข่ายดิน ขุดหลุมดิน สร้างกำแพงที่ทำจากทราย ปลูกพืชเพื่อกั้นขวางทรายและอื่นๆ ซึ่งวิธีเหล่านี้ช่วยปกป้องคุ้มครองทางรถไฟจาก “การเปลี่ยนรูปร่างของทะเลทราย” ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญได้เป็นอย่างดี