ก.พลังงาน เตรียมจัดประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย หารือการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น

0
242
งานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดงานการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชียครั้งที่ 7

งานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชียครั้งที่ 7 กับแนวคิด : การเปลี่ยนผ่านตลาดพลังงานโลก จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 กระทรวงพลังงานจัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดงานการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชียครั้งที่ 7 (7th Asian Ministerial Energy Roundtable : AMER 7) เพื่อหารือถึงสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตด้านการจัดหาความต้องการพลังงาน ความท้าทายต่อความมั่นคงพลังงาน รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านพลังงานทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคีของประเทศไทย การประชุมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 โดยจะมีการประชุมหลักในวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่โรงแรมแชงกรีล่า ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ ณ ปัจจุบันมีความพร้อมแล้วเกือบ 100%

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (คนกลาง)

งานแถลงข่าวนี้ได้รับเกียรติจากพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เจ้าภาพในการจัดประชุม AMER ครั้งที่ 7 กล่าวว่า การจัดการประชุมนี้จะร่วมกับผู้นำองค์กรระหว่างประเทศภายใต้แนวคิด Global Energy Markets in Transition : From Vision to Action หรือ การเปลี่ยนผ่านตลาดพลังงานโลก จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ โดยชาติในเอเชียที่ประกอบด้วยประเทศผู้ขายน้ำมันในกลุ่มตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ รวมทั้งชาติในอาเซียน จะได้ร่วมกันแสดงทัศนะต่อสถานการณ์พลังงานในประเด็นสำคัญๆ 3 ด้านคือ ตลาดน้ำมัน (Oil Market) ตลาดก๊าซธรรมชาติ (Gas Market) และการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่ทางเลือกการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่าน (Disruptive Technology) คือจะเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีการพูดคุยในเรื่องหลักๆ ได้แก่ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา การขับเคลื่อนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาระบบการจัดเก็บพลังงาน ซึ่งคาดว่าจะเป็นประเด็นที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงพลังงาน ได้ผลักดันนโยบายในเรื่องดังกล่าวต่อเนื่อง และประเทศไทยยังถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของเอเชียที่ได้มีนโยบายพัฒนาที่ชัดเจน

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (คนกลาง)

กระทรวงพลังงานจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการประชุม AMER ครั้งที่ 7 พร้อมกับร่วมภูมิใจไปกับการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพและทำงานร่วมกับองค์การพลังงานสากล หรือ International Energy Forum (IEF) ที่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยในฐานะผู้นำในอาเซียนด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งที่ผ่านมาประเทศไทยมียุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านการวางแผนพลังงานที่ชัดเจน เช่น แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint : TIEB) และนโยบาย Energy 4.0 เป็นต้น

ทั้งนี้ทางกระทรวงพลังงานได้เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม AMER ครั้งที่ 7 นี้ด้วย

รายงาน: ยุพินวดี คุ้มกลัด