​เยาวชนมิตรภาพล้านช้าง-แม่โขง เตรียมเดินทางไปจีน

0
264

เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเยี่ยมคารวะ และงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ แก่คณะเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง – แม่โขง ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้าก่อนพิธีการ คณะเยาวชนจากโครงการ ได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ และสรุปการเรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการในประเทศไทยมา ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ โครงการมิตรภาพ เยาวชนล้านช้าง – แม่โขง ที่จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน นี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งหลังจากการทำกิจกรรมในประเทศไทยแล้ว คณะเยาวชนในโครงการจะได้เดินทางต่อไปยัง เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2560 เพื่อให้เยาวชน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านต่างๆ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีของเยาวชนระหว่างประเทศ