ความผูกพันของ ‘สี จิ้นผิง’ ต่อวัฒนธรรม : รากลึกและแข็งแรงกิ่งก้านก็งอกงามได้ (6)

0
8
ความผูกพันของ ‘สี จิ้นผิง’ ต่อวัฒนธรรม : รากลึกและแข็งแรงกิ่งก้านก็งอกงามได้ (6)
.
คุณอู๋ กุ้ยเฟิ่ง ผู้สืบทอด “อิหม่าคัน” ศิลปะการร้องเพลงด้นสดชนเผ่าเห้อเจ๋อ ซึ่งมีอายุประมาณ 60 ปี มักจะนึกถึงวันพิเศษเมื่อ 6 ปีก่อนขณะที่เขากำลังร้องเพลงอิหม่าคันทุกครั้ง
.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2016 นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งอยู่ระหว่างลงพื้นที่มณฑลเฮยหลงเจียง มาที่หมู่บ้านปาช่าชนเผ่าเห้อเจ๋อ เมืองถงเจียง ท่ามกลางสายฝน เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการวัฒนธรรมชนเผ่าเห้อเจ๋อและชมการสอนร้องเพลงอิหม่าคัน นายสี จิ้นผิงยกย่องชนเผ่าเห้อเจ๋อที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีทักษะการตกปลาและการล่าสัตว์อันยอดเยี่ยม ลวดลายอันวิจิตรงดงาม และการร้องเพลงอิหม่าคันอันมีเสน่ห์
.
“อิหม่าคัน” เป็นศิลปะการร้องเพลงด้นสดอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเห้อเจ๋อ เป็นงานศิลปะประจำชนเผ่าที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของชาวเห้อเจ๋อ และเป็น “ตำราเรียน” ที่บันทึกรหัสมรดกของชนเผ่าเห้อเจ๋อเอาไว้ด้วย
.
เพียงกว่าสองเดือนก่อนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงได้เข้าร่วมการพิจารณาของคณะผู้แทนมณฑลเฮยหลงเจียงในการประชุม ครั้งที่ 4 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 คุณหลิว เหล่ย ผู้แทนสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชาวชนเผ่าเห้อเจ๋อ กล่าวกับเลขาธิการใหญ่ว่า ด้วยความช่วยเหลือของนโยบายต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมการพัฒนาความมั่งคั่งของประชาชนในพรมแดน ชีวิตของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นบนถนนแห่งความสุขดังที่ร้องในเพลง “เรืออูซูหลี่” เธอยังเชิญเลขาธิการใหญ่ไปเยี่ยมบ้านเกิดของเธอด้วย
.
นายสี จิ้นผิงกล่าวอย่างมีเมตตาว่า เพลงนี้คุ้นหูทุกคนมานานแล้วและสามารถฮัมทำนองเพลงได้ ฉากที่สวยงามในเพลงที่ร้อง คือ ความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองของประชาชาติจีนที่เป็นครอบครัวใหญ่ เขายังกล่าวว่าเขาจำเป็นต้องไปดูด้วย
.
การเชิญชวนอย่างจริงใจและคำมั่นอันลึกซึ้ง คือ มิตรภาพระหว่างนายสี จิ้นผิงกับชาวชนเผ่าเห้อเจ๋อ และความห่วงใยอันลึกซึ้งของเขาต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชนเผ่าเห้อเจ๋อ
.
นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีน ครั้งที่ 18 นายสี จิ้นผิงได้ให้ความเอาใจใส่การปกป้องและสืบทอดวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ มาโดยตลอด เขาชี้ให้เห็นอย่างลึกซึ้งว่า วัฒนธรรมดั้งเดิมอันยอดเยี่ยมของทุกกลุ่มชนเป็นส่วนประกอบสำคัญของวัฒนธรรมประชาชาติจีน วัฒนธรรมประชาชาติจีนเป็นกระดูกสันหลัง และวัฒนธรรมชนเผ่าส่วนน้อยต่าง ๆ คือ กิ่งและใบ รากลึกและแข็งแรงกิ่งก้านก็งอกงามได้
.
คุณอู๋ กุ้ยเฟิ่ง เกิดในช่วงทศวรรษ 1950 แทบไม่เคยออกจากหมู่บ้านบาช่าชนเผ่าเห้อเจ๋อ ตอนที่ยังเป็นเด็กคุณพ่อคุณแม่ของเธอตกปลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นและกลับมาตอนพระอาทิตย์ตก ในเวลาว่างคุณพ่อจะเล่นปี่โบราณจีน และคุณแม่จะเต้นรำพื้นบ้านด้วยเพลงที่คุณพ่อเล่น อิทธิพลจากพ่อแม่ของเธอทำให้คุณอู๋ กุ้ยเฟิ่งชื่นชอบการร้องเพลงอิหม่าคันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
.
คุณอู๋ กุ้ยเฟิ่ง กล่าวว่า แม้ว่าชนเผ่าเห้อเจ๋อมีผู้คนจำนวนไม่มาก แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศไม่เคยลืมพวกเรา การมาถึงของเลขาธิการใหญ่ทำให้การร้องเพลงอิหม่าคันของชนเผ่าเห้อเจ๋อร้องได้ดังขึ้น เธอพูดอย่างดีใจว่า เราร้องเพลงด้วยความภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกในครอบครัวใหญ่ของประชาชาติจีน และร้องเพลงเพื่อความสุขของชาวเห้อเจ๋อ
.
การดูแลของนายสี จิ้นผิง ได้นำฤดูใบไม้ผลิแห่งการสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมชนเผ่าเห้อเจ๋อ
.
ในเมืองถงเจียง มณฑลเฮยหลงเจียง ขณะนี้ได้มีการตั้งระบบทายาทสี่ระดับของการร้องเพลงอิหม่าคัน ได้แก่ ระดับชาติ ระดับมณฑล ระดับเมือง และระดับอำเภอ ขณะนี้การร้องเพลงอิหม่าคันไม่เพียงแต่ร้องเกี่ยวกับวีรบุรุษในสมัยโบราณของชาวเห้อเจ๋อเท่านั้น หากยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของมาตุภูมิ ความสามัคคีของชนเผ่า และความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตชาวเห้อเจ๋อด้วย เธอยังกล่าวด้วยว่า ความเอาใจใส่ของเลขาธิการใหญ่เป็นแรงบันดาลใจให้เธออุทิศกำลังสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาวเห้อเจ๋อมากขึ้น
.
ปัจจุบันคุณอู๋ กุ้ยเฟิ่งยังคงยุ่งมาก ไม่เพียงแต่สอนในสถาบันเท่านั้น หากยังสอนผ่านกลุ่มวีแชทอีกด้วย เมื่อปีที่แล้วคุณอู๋ กุ้ยเฟิ่งได้แปลเพลง “หากไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะไม่มีจีนใหม่” เป็นภาษาชนเผ่าเห้อเจ๋อและสอนให้ทุกคนร้องเพลง
.
เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมชนเผ่าเห้อเจ๋อให้ดียิ่งขึ้น คุณอู๋ กุ้ยเฟิ่งยังกลายเป็นหัวหน้าคณะศิลปะพื้นบ้านของหมู่บ้านด้วย เธอกล่าวว่า เราเขียนผลงานเพลงใหม่ ๆ เช่น “แม่น้ำรวย” และ “เปรียบเทียบสังคมเก่า-ใหม่” และร่วมกับชาวบ้านร้องเพลงและเต้นรำที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่มีวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้นที่ปฏิบัติตามเลขาธิการใหญ่ด้วยกัน
.
แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)