​มันสำปะหลังอินเดียเจอแล้ง 2 ปี ส.แป้งไทยโกยส่งออกป้อนสาคู

0
361

ไทยสบโอกาสเปิดตลาดส่งออก หลังอินเดียแล้งหนัก 2 ปีต่อเนื่องขาดวัตถุดิบมันสำปะหลังป้อนโรงงานสาคู 250 โรง เอกชนจี้รัฐเร่งลดกำแพงภาษีนำเข้าแป้งอินเดียสูงกว่า 50%

รายงานข่าวจากสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยเปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางสมาคมได้นำคณะสมาชิกสมาคม 12 ราย เดินทางไปศึกษาภาวะการผลิตและการค้าแป้งมันสำปะหลังและสาคู ณ รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย เพื่อสำรวจศักยภาพการผลิตมันสำปะหลัง การแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง รวมถึงปัญหาอุปสรรค และโอกาสทางการค้าการลงทุน เพื่อต่อยอดจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้เคยนำคณะผู้แทนการค้าจากเมืองเชนไน ประเทศอินเดีย เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทย ช่วงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการเดินทางครั้งนี้ประชุมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย และเยี่ยมชมโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด และสาคู ในเมืองซาเล็ม เอโรด และนามักกาล 3 โรงงาน

จากข้อมูลการสำรวจภาวะการผลิตมันสำปะหลัง ประเทศอินเดีย คาดว่าในปี 2560 ผลผลิตมันสำปะหลังของรัฐทมิฬนาฑู ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปี 2559 ซึ่งมี 7,840,000 ตัน ลดลง 2% จากปี 2558 ที่ผลิตได้ 8,000,000 ตัน และลดลง 4% จากปี 2557 ที่ผลิตได้ 8,139,430 ตัน ทั้งนี้ ผลผลิตจะออกสู่ตลาดราวเดือนกุมภาพันธ์-กันยายนของทุกปี

เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังในรัฐทมิฬนาฑู ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญของประเทศอินเดีย มีผลผลิตประมาณ 2 ล้านตัน ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งรุนแรง และเกิดโรคระบาด ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ไม่เพียงพอสำหรับโรงงานสาคู 250 โรงต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปี ทำให้โรงงานต้องหยุดดำเนินการผลิต เนื่องจากขาดแคลนน้ำ และผลผลิตมันสำปะหลังได้รับความเสียหาย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน ส่งผลให้อินเดียอยากจะขายกิจการ หรือหาผู้สนใจร่วมลงทุน และต้องการนำเข้าแป้งมันสำปะหลังจากไทย ประมาณ 50,000 ตันด้วย

สำหรับราคารับซื้อมันสำปะหลัง อายุหัวมัน 8-10 เดือน เชื้อแป้ง 23-27% ประมาณ 11,500 รูปี/ตัน (5,980 บาท/ตัน) ส่วนราคาขายแป้งมันสำปะหลัง ประมาณ 45,000 รูปี/ตัน (23,400 บาท/ตัน) สูงกว่าราคาขายแป้งข้าวโพด ประมาณ 22,000 รูปี/ตัน (11,440 บาท/ตัน) โดยข้าวโพดผลิตจากทางตอนเหนือของอินเดีย ส่งผลให้โรงงานในอินเดียต้องหันไปผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ ส่วนแป้งข้าวโพดถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ สารให้ความหวาน เวชภัณฑ์ยา เป็นต้น

โอกาสในการส่งออกขณะนี้ อินเดียใช้สาคูเป็นส่วนผสมของอาหารหลากหลายชนิดเช่นเดียวกับข้าวและข้าวสาลี และในอินเดียมีโรงงานผลิตสาคูมากถึง 70 รูปแบบ มีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ที่ผ่านการผสมน้ำและส่วนผสมอื่น ๆ เป็น Wet Cake ก่อนนำไปขึ้นรูปเป็นเม็ดสาคู มีการคัดแยกขนาดสาคูตามมาตรฐาน และใช้ความร้อนคั่วสาคูเพื่อไล่ความชื้น เป็นต้น โดยปัจจุบันราคาขายสาคู ประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (34,960 บาท/ตัน)

อย่างไรก็ตาม โรงงาน Venkatrayar Sago Factory ให้ข้อมูลว่า รัฐบาลอินเดียได้กำหนดภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและกำหนดราคาขั้นต่ำเพื่อใช้ในการคำนวณฐานภาษีโดยทั่วไปในอัตราที่สูงเช่น แป้งมัน มีอัตราภาษี 60% จากราคาตันละ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน แป้งมันสำปะหลังดัดแปร จากราคาตันละ 500 เหรียญสหรัฐ และสาคู อัตราภาษี 44-50% จากราคาตันละ 700 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งทางรัฐบาลทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อผ่อนปรนเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของ Sree Narrayanagiri Starch Industries เมืองซาเล็ม (Salem) โรงงานผลิตสาคูจากมันสำปะหลัง มีกำลังการผลิตสาคูวันละ 50 ตัน โรงงาน SPAC Starch Products (India) Ltd. เมืองเอโรด (Erode) โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพด มีกำลังการผลิตแป้งมันวันละ 200 ตัน และกำลังการผลิตแป้งข้าวโพดวันละประมาณ 200 ตัน และโรงงาน Venkatrayar Sago Factory เมืองนามักกาล (Namakkal) โรงงานผลิตสาคูจากมันสำปะหลัง มีกำลังการผลิตสาคูวันละประมาณ 200 ตัน โดยในเมืองซาเล็ม และนามักกาล มีโรงงานผลิตสาคูรวม 250 โรงงาน ในจำนวนนี้ 90% เป็นโรงงานที่มีขนาดกำลังการผลิตสาคูวันละ 5-10 ตัน รวมกำลังการผลิตสาคูวันละ 3,000 ตัน

ที่มา : www.mfa.go.th/business/th/news