​ไซเซลเปิดตัวโซลูชั่นเนบูล่า ช่วยเอสเอ็มบีเริ่มใช้คลาวด์อย่างง่ายๆ

0
96

ไซเซลเปิดตัวเนบูล่า โซลูชั่นด้านการเชื่อมโยงและจัดการเครือข่ายผ่านคลาวด์ (Next Generation Cloud Management Solution) ซึ่งเป็นโซลูชั่นใหม่ที่ช่วยเอสเอ็มบีสร้างศักยภาพ ก้าวสู่คลาวด์อย่างง่ายๆ

มร. คลาวลี่ วู ผู้ช่วยรองประธานอาวุโส กลุ่มธุรกิจโซลูชั่นเครือข่าย บริษัท ไซเซล คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ไต้หวัน อธิบายว่า เนบูล่าเป็นระบบบริหารจัดการเครือข่ายผ่านคลาวด์ที่ทำงานผ่านคลาวด์ทั้งหมด 100% เนบูล่าแตกต่างจากโซลูชั่นการเชื่อมโยงบนคลาวด์ของรายอื่นที่มักเน้นการบริหารเครือข่ายไร้สายเท่านั้น แต่เนบูล่าจากไซเซลนี้เป็นแบนด์ด้านเครือข่ายรายแรกในไต้หวันที่มีโซลูชั่นรองรับทั้งอุปกรณ์มีสาย ไร้สายและและซีเคียวริตี้ครบในโซลูชั่นเดียว
เนบูล่าให้ความยืดหยุ่นสูงและมีราคาที่เริ่มต้นใช้งานอย่างง่ายๆ ลูกค้าที่มีธุรกิจขนาดกลางและเล็กสามารถเริ่มต้นใช้งานเพียง 1 แห่งได้ ก่อนที่จะขยายสาขาตามการเติบโตของธุรกิจในภายหลัง ทั้งนี้ โซลูชั่นเนบูล่ามีอุปกรณ์ที่ครบครัน อันประกอบไปด้วยอุปกรณ์แอคเซสพ้อยท์ไร้สาย สวิตช์ และซีเคียวริตี้เกทเวย์อันครบถ้วนและถูกบริหารผ่านศูนย์ควบคุมเนบูล่า (Nebula Control Center) ซึ่งศูนย์ควบคุมเนบูล่านี้จะส่งข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส จึงมีความปลอดภัยสูง

ในเบื้องต้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงหลายสถานที่ อาทิ โรงแรม เชนร้านค้า สถาบันการศึกษาและองค์กรขนาดเล็กในประเทศไทย

ด้าน นายสิทธิชีพ สมเกียรติ กรรมการผู้จัดการ แห่ง บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เปิดเผยว่า ไซเซล (ไทยแลนด์) ตั้งเป้ารายได้ในปีนี้ทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตจากปีที่แล้วมากถึง 30% โดยที่ธุรกิจหลักขององค์กร คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อด้านธุรกิจสำหรับเครือข่ายมีสายและไร้สาย ซึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มากกว่า 50% ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังว่า โซลูชั่นเนบูล่า– นี้ จะตอบสนองความต้องการของธุรกิจเอสเอ็มบีอย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคโนโลยีและการลงทุน จึงน่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีก 15% ของรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อด้านธุรกิจในประเทศไทยในปีนี้