วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ครั้งที่ 16

0
90

เนื่องในโอกาสที่วันวิสาขะบูชา หรือ “วันพระพุทธเจ้า” ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเวียนมาบรรจบอีกครั้ง สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ร่วมกันจัดงานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ครั้งที่ 16 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีผ่านการมีกิจกรรมทางกายด้วยการเดินวิ่ง และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติบูชา ทำความดี ในวันวิสาขบูชา และในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถนำการปฏิบัติสมาธิมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

งานวิ่งสมาธิปีนี้จัดขึ้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เส้นทางวิ่งผ่าน 3 สวนสาธารณะ ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนจตุจักร  โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจร่วมวิ่งสมาธิกันเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยนักวิ่งกว่า 4 พันคน ร่วมตั้งจิต’เดิน-วิ่ง วิสาขะ’ที่กรุงเทพฯ รวมทั่วประเทศมีผู้เข้าร่วมนับ 5 หมื่นคน

ผศ.สุรางคนา ณ นคร และศิษย์เก่าจาก คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ผศ.สุรางคนา ณ นคร และชาวคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์