กปน. มอบน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

0
171

การประปานครหลวง (กปน.) มอบน้ำดื่มบรรจุถ้วยแก่หน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, งานวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม สำนักงานเขตบางเขน, กองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานเขตสายไหม, กิจกรรมลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ชุมชนโซน 5 เขตสายไหม และกิจกรรม “ดีพียูเกม 2016” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์